Ieškome Jaunimo metų koordinatoriaus!

Ieškome Jaunimo metų koordinatoriaus Lietuvos jaunimo metų ir numatomų Europos jaunimo metų veiklų koordinavimui. Su darbuotoju bus sudaromos terminuota darbo sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 8,0 iki 11,0 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- Koordinuoja Lietuvos ir Europos jaunimo metų programų įgyvendinimą;

- Teikia metodinę pagalbą organizacijoms, įgyvendinančioms Lietuvos Europos jaunimo metų programas;

- Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus susijusius su Lietuvos ir Europos jaunimo metų programų įgyvendinimu;

- Organizuoja ir vykdo nacionalinius ir tarptautinius mokymosi kursus ir kitas veiklas, susijusias su Lietuvos ir Europos jaunimo metų programų įgyvendinimu;

- Dalyvauja renginiuose, susijusiuose su ES programų jaunimui pristatymu ir vykdymu;

- Atlieka kitas programų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijų įgyvendinimu.

- Bendradarbiauja su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, Lietuvos savivaldybėmis, valstybinėmis institucijomis bei kitomis įstaigomis dėl Europos jaunimo metų įgyvendinimo.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo ar humanitarinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų, programų, mokymų ar renginių organizavimo srityje;

- mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Dokumentų pateikimo terminas - 2021 m. lapkričio 16 d. imtinai.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo – L.e.p. bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška