Konkurso nuostatai

2021-2022 m. konkurso nuostatai:

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatai ir jų priedai: pareiškėjo deklaracija (nuostatų 1 priedas), partnerystės deklaracija (nuostatų 2 priedas), prašymas pratęsti projekto finansavimą 2022 metams (nuostatų 3 priedas).

2020 m. konkurso nuostatai:

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai ir jų priedai (paraiškos forma, sąmatos forma, pareiškėjo deklaracijos forma, paraiškos formaliųjų kriterijų įvertinimo forma, projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma, ataskaitos forma, partnerystės deklaracijos forma).

Nuostatų 2020 m. kovo 31 d. galiojanti suvestinė redakcija.

2019 m. konkurso nuostatai:

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais Konkurso nuostatai. Paraiškos forma  (Nuostatų 1 priedas).  Sąmata  (Nuostatų 2 priedas). Pareiškėjo deklaracija  (Nuostatų 3 priedas). Formaliųjų kriterijų vertinimo forma  (Nuostatų 4 priedas). Turinio ir lėšų vertinimo forma  (Nuostatų 5 priedas). Ataskaitos forma  (Nuostatų 6 priedas). Partnerystės deklaracijos forma  (Nuostatų 7 priedas).

 

Paieška