Pradedama registracija į darbuotojų, dirbančių su jaunimu, 6

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdamas metodiškai palaikyti darbuotojus, dirbančius su jaunimu, organizuoja nepertraukiamus 5 modulių mokymus apie darbą su jaunimu, Kauno mieste.

Mokymų tikslas - suteikti darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, jaunimo neformaliojo ugdymo, psichologijos, socialinio darbo žinių, būtinų darbui su jaunimu, supažindinti su pagrindiniais darbo su jaunimu principais ir psichologiniais dėsningumais, apibūdinti ugdomosios veiklos bei mokymo(si) galimybes skirtingose ugdymo(si) situacijose.

Mokymų programą sudaro 5 moduliaidarbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos.

Mokymų programos apimtis –168 akademinės valandos (108 kontaktinės akademinės valandos ir 60 savarankiško darbo akademinių valandų). Mokymai vyks š. m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais:

  • 1 modulis – rugsėjo 22-25 dienomis;
  • 2 modulis – spalio 21-23 dienomis;
  • 3 modulis – lapkričio 16-18 dienomis;
  • 4 ir 5 moduliai – gruodžio 8-11 dienomis.

Prioritetas teikiamas dalyviams, kurie dirba atviruose jaunimo centruose ir erdvėse arba su jaunimu dirbančiose organizacijose ne ilgiau kaip 6 mėn. ir neturi socialinio darbo, socialinės pedagogikos ar psichologijos išsilavinimo.

Sėkmingai baigę šiuos Mokymus dalyviai gebės atliepti jaunų žmonių poreikius ir siekius, kurti mokymosi galimybes jauniems žmonėms, aktyviai taikyti į(si)vertinimą, siekiant darbo su jaunimu kokybės tobulinimo ir pan.

Registracija - iki š. m. liepos 10 d. (imtinai). Registracijos anketą rasite čia.

Registruodamiesi į mokymus dalyviai sutinka pasirašyti dalyvių sąraše, nurodant vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, pareigas, kontaktus.

 

SVARBU!

  • Mokymuose dalyvauti atrinksime 20 dalyvių.
  • Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad užtikrina savo dalyvavimą visų mokymų metu. Privaloma el. paštu [email protected]  atsiųsti organizacijos, įstaigos, kurioje dirbama, raštišką sutikimą, kad sutinka išleisti darbuotoją į visų modulių mokymus ir suteikti galimybes jam atlikti praktines užduotis.
  • Su atrinktais mokymų dalyviais bus sudaromos sutartys dėl sutikimo ir įsipareigojimo dalyvauti visų modulių mokymuose. Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai.
  • Visų modulių mokymai vyks darbo dienomis, nepertraukiamai. Mokymų programa -derinama.
  • Dalyvavimas mokymuose yra dalinai apmokamas. Maitinimo ir lektoriaus išlaidas visų mokymųmetu apmoka Departamentas. Kelionės išlaidas iki ir iš mokymų vietos, turi susimokėti patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. Apgyvendinimo išlaidas 1, 4 ir 5 mokymų modulių metu apmoka Departamentas, 2 ir 3 modulių – patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. Departamentas gali tarpininkauti ieškant apgyvendinimo. Apie tikslią mokymų vietą informuosime atrinktus dalyvius.
  • Mokymų dalyviams, išklausiusiems visas mokymų programoje numatytas temas, sėkmingai atlikusiems praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduodami mokymų baigimo pažymėjimai.

 

Kontaktinis asmuo – vyriausioji patarėja Eglė Došienė, el. p. [email protected], tel.8- 655 88322.

Paieška