Projektas JUDAM kviečia prisijungti prie komandos vokiečių kalbos konsultantą

Darbui su neaktyviais, niekur nedirbančiais, nesimokančiais ir mokymuose nedalyvaujančiais (NEET) jaunuoliais visoje Lietuvoje Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško vokiečių kalbos konsultanto, teikti savo paslaugas projekto JUDAM rėmuose.

Konsultantai teiks savo paslaugas individualiai, atsižvelgiant į NEET jaunuolio poreikius.  Darbo krūvis, priklausomai nuo paslaugų poreikio, gali būti nuo 0,1 iki 0,75 etato. Darbo užmokesčio koeficientas yra nuo 8,36 iki 11,55, kuris nustatomas atsižvelgiant į specialisto turimą darbo patirtį.

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis, 15-29 m. jaunimas (toliau – neaktyvūs NEET). Ypatingas dėmesys įgyvendinant projektą bus skiriamas mažiau galimybių turintiems neaktyviems NEET jaunuoliams, kurie atitinka šiuos kriterijus (vieną arba kelis iš nurodytų):

 1. yra iš sunkumus patiriančių šeimų,
 2. turi problemų su teisėsauga ar išėję iš įkalinimo įstaigų,
 3. auga globos įstaigose, ruošiasi iš jų išeiti arba jau yra iš jų išėję,
 4. turi priklausomybių,
 5. pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys ar kitaip žemiau ar arti santykinės skurdo ribos gyvenantys jaunuoliai,
 6. ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose,
 7. jaunos, rizikos grupei priskiriamos, šeimos
 8. imigrantai (su nuolatiniu leidimu gyventi Lietuvoje),
 9. anksti iškritę iš švietimo sistemos,
 10. motinystės / tėvystės atostogose esantys jaunuoliai, kurie atitinka anksčiau išvardintus kriterijus.

Su mumis galima susisiekti, jeigu:

 • Norite dirbti su jaunais žmonėmis, kurie patiria įvairių sunkumų;
 • Turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 
 • Turite ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį vykdant individualias ir/ar grupines konsultacijas užsienio kalbos dalyko mokymo srityje;
 • Turite gebėjimų dirbti su jaunuoliais, patiriančiais socialinius sunkumus, turinčiais įvairių psichologinių problemų, psichikos sveiktos sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių.

Kokių paslaugų tikimės iš siauros srities specialisto:

 • Pagal turimą kvalifikaciją paslaugų teikimas neaktyviems jaunuoliams (tiesioginiu ir/ ar nuotoliniu būdu), pritaikant kokybiškų konsultacijų turinį, metodus bei formas atsižvelgiant į neaktyvių jaunuolių poreikius sugrįžti į švietimo sistemą ir/ ar (re) integruotis į darbo rinką;
 • Bendradarbiavimo su Jaunimo reikalų departamento darbuotojais planuojant individualius veiklos planus neaktyviems jaunuoliams;
 • Prisidėjimo įgyvendinant suplanuotas veiklas neaktyviems jaunuoliams pagal jų individualius veiklos planus.

Ką mes siūlome?

 • Galimybę prisidėti prie vieno iš didžiausių vykdomų socialinių projektų Lietuvoje;
 • Draugišką komandą;
 • Daug patirties dirbant su NEET jaunimų;
 • Lanksčias darbo valandas.

 

Jei panašu, kad ieškome būtent Jūsų, savo CV siųskite adresu [email protected] su laiško tema, į kokio specialisto poziciją ir kokioje apskrityje pretenduojate.

Jei kyla klausimų - galite parašyti arba paskambinti tel. 860501626.

Paieška