Pratęsiama Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių darbuotojų registracija į konsultacijas!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) kviečia Atvirųjų jaunimo centrų (AJC) ir erdvių (AJE) darbuotojus pasinaudoti galimybe gauti specialisto, išmanančio atvirąjį, socialinį darbą ir darbą komandoje bei organizacijoje, konsultaciją.

Galimos konsultacijų temos: komandos formavimas, atviras darbas su jaunimu, laiko planavimas, darbuotojų motyvavimas, jaunuolių atsakomybės veiklose skatinimas, aktyvus grįžtamojo ryšio suteikimas, veiklos laukų gryninimas, darbas su savanoriais, darbas su neaktyviais niekur nedirbančiais, nesimokančiais, mokymosi veiklose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis, veiklos vertinimasis, tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra ir galimybės, jaunų žmonių poreikių ir siekių atliepimas, mokymosi galimybių jauniems žmonėms kūrimas, darbas su savanoriais, mobilus darbas su jaunimu, darbas su jaunimu gatvėje.

Individualioje konsultacijoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 4 AJC ar AJE darbuotojai ir / ar savanoriai, grupės – ne mažiau kaip 8, tačiau ne daugiau kaip 15 žmonių. Vienos konsultacijos trukmė nuo 4 iki 6 astronominių valandų. Konsultacijų metu bus derinami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Preliminarus konsultacijų laikas – 2017 m. gegužės – 2017 m. spalio mėnesiai

AJC ir AJE, atrinktos dalyvauti procese, turi užtikrinti erdvę, kurioje galės vykti konsultacija, bei atitinkamą asmenų skaičių, priklausomai nuo to, į kurią konsultaciją – individualią ar grupės – pretenduoja, bei nepertraukiamą dalyvavimą be trukdžių visos konsultacijos metu.

Departamentas padengia konsultanto kelionės išlaidas, darbo užmokestį.

Registracija vykdoma iki balandžio 28 d. (imtinai). Registracija vyksta  čia .

Atkreipiame dėmesį, Departamentas planuoja organizuoti apie 10 konsultacijų. Planuojame vykdyti atranką, tad prašytume papildomą dėmesį skirti atsakant į anketoje užduodamus atviruosius klausimus.

Daugiau informacijos - Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Vyšniauskaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 2 497 007.

JRD informacija

Paieška