Misija ir tikslai

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD) buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT), veikusią nuo 1996 m. (2006 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 329 ).

JRD vizija - vadovaujantis jaunų žmonių poreikiais teikiamos kokybiškos paslaugos ir sudaromos galimybės jauniems žmonėms kurti ir būti savimi visose LR savivaldybėse ir pasaulyje. Stiprus ir kokybiškai veikiantis JRD, kurio siūlomos paslaugos pripažįstamos ir perimamos kitų institucijų.

JRD misija - sudaryti ir užtikrinti palankiausias sąlygas jaunų žmonių poreikiais grįstos jaunimo politikos įgyvendinimui, inicijuojant ir palaikant skirtingų institucijų bendradarbiavimą.

 
Informacija atnaujinta 2020 05 14.
Paieška