Skelbiami jaunimo organizacijų stiprinimo finansavimo konkurso 2019-2020 rezultatai

Vadovaujantis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina 1.2.2 priemonės „Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemones“ 1.2.8 veiksmą „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas“, atsižvelgiant į Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso komisijos siūlymus (2019 m. sausio 14 d. posėdžio protokolas Nr. 4P-04 (5.9), 2018 m. sausio 18 d. posėdžio protokolas Nr. 4P-06 (5.9), skelbiami Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais rezultatai.

Su Departamento direktoriaus įsakymu galima susipažinti čia.

Paieška