Startuoja „Atrask save“ pasiekimų programa jaunimui pritaikytas įrankis, padedantis stebėti mokymosi ir įgytų pasiekimų progresą savanorystės metu

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Departamentas), plėtodamas savanorišką veiklą projekto „Atrask save“ rėmuose, startavo su savanorystės metu įgytų pasiekimų programos įrankiu. Projekto „Atrask save“ pasiekimų programa, tai įrankis, kuriuo siekiama parodyti savanoriavimo veiklos galimybes, atskleisti ir stebėti jaunuolio pasiekimų progresą, kaupti medžiagą ir įrodymus apie atliekamą veiklą, padėti aptarti ir įsivertinti tobulėjimą, komunikuoti savanorio pasiekimus ir rezultatus. „Džiaugiuosi, kad jaunimas pagaliau turės galimybę naudotis moderniu, atviru ir pritaikytu jaunam žmogui įrankiu, kuris padės stebėti savo mokymosi ir įgytų pasiekimų progresą bei įsivardinti išmokimus įgytus savanorystės metu“, – sako Departamento direktorius V. Trapinskas.

Pasiekimų programoje vertinamos 8 bendrosios visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijos (gebėjimai): mokėjimo mokytis, skaitmeninio raštingumo, socialinės ir pilietinės kompetencijos, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos, iniciatyvos ir verslumo, matematinės kompetencijos ir pagrindinės kompetencijos mokslų ir technologijų srityje, bendravimo gimtąja kalba, bendravimo užsienio kalbomis kompetencijas.

Kiekviena kompetencija turi 3 lygių ženkliukus ir būtinų įvykdyti užduočių skaičių:

  • I lygis – 1 užduotis. Privaloma įgyvendinti nurodytą užduotį;
  • II lygis – 4 užduotys. Minimalus įgyvendinamų užduočių skaičius: 2 iš 4 pasirenkamų užduočių;
  • III lygis – 6 užduotys. Minimalus įgyvendinamų užduočių skaičius: 3 iš 6 pasirenkamų užduočių .

Kodėl reikia naujovių ir e-įrankio?

Mentorius ne visuomet gali stebėti pasiekimų progresą savanoriškos veiklos vykdymo metu;  Į(si)vertinimo kokybė neretai priklauso nuo jaunuolio „atminties“ ir mentoriaus sugebėjimo „ištraukti“ informaciją; Savanoris arba priimančioji organizacija ne visuomet gali kaupti įrodymus apie atliekamą veiklą; Popierinis pažymėjimo priedas nėra ilgaamžis. Tuo tarpu Pasiekimų programa pasiekimus padeda stebėti realiu laiku, įsivardinti dalykus „čia ir dabar“, juos fiksuoti, e-įrankyje saugoti reikiamą laiką bei gauti įgytus pasiekimus patvirtinantį sertifikatą. Taip pat pačiam jaunuoliui palikta atsakomybė pačiam nuspręsti, kuriais pasiekimais ir kur jis nori dalintis. Įrankis leidžia savo įgytais ženkliukais ir pasiekimais pasidalinti su draugais socialinių tinklų Facebook, Twitter, Google+ arba Linkedln paskyrose. Aprašymus apie patobulintus įgūdžius gali lengvai persikelti į savo gyvenimo aprašymą.

Dalyvavimas „Atrask save“ pasiekimų programoje vyksta savanoriui prisijungus prie internetinėje platformoje „Badgecraft.eu“ esančio projekto „Atrask save“. Visą informaciją apie prisiregistravimą prie platformos savanoriui suteikia jo mentorius, kuris su jaunuoliu dirba visą jo savanorystės laikotarpį. Išsamus Pasiekimų programos užduočių sąrašas ir aprašymai pateikiami įgytų kompetencijų įvertinimo ir įsivertinimo, vykdant savanorišką veiklą, tvarkos apraše.

Departamentas tęsdamas darbus ties „Atrask save“ pasiekimų programa plėtoja bendradarbiavimą su darbdaviais ir siekia, kad darbo rinkoje būtų pripažįstamos neformaliu būdu įgytos kompetencijos ir atvirų ženkliukų suteikimo sistema. Taip pat, stiprina bendradarbiavimą su aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis – siekiama, kad ateityje, stojant į mokymosi įstaigas, būtų pridedama papildomų balų. „Siekiame, kad dalyvavimas pasiekimų programoje, būtų ne tik procesas, kurio metu jaunuolis mokosi „čia ir dabar“, reflektuoja įgytą patirtį ir išmokimus, tačiau, taptu procesu, turinčiu tęstinumą bei privalumus ją pabaigus“, – sako Departamento direktorius V. Trapinskas.
JRD informacija

Paieška