Lietuvių fondas skelbia paraiškų stipendijoms priėmimą

Lietuvių Fondas (LF) yra įsitikinęs, kad į savo bendruomenės veiklą įsijungę studentai įgyja vadovavimo patirties, kuri jiems bus naudinga ateityje. Fondas savo paramą skiria tiems studentams, kurie savanorišku darbu ir veikla yra pasitarnavę ne tik lietuvių, bet ir gyvenamojo krašto bendruomenei. Lietuvių Fondas, prisidėdamas prie būsimų lietuvių bendruomenės vadovų ugdymo, siekia užtikrinti lietuviškosios kultūros ir tradicijų tęstinumą.

Išsamesnę informaciją apie Lietuvių Fondo stipendijų skyrimo pirmumą, apribojimus, svarstymo ir patvirtinimo eigą, reikalingus dokumentus ir elektroninę paraišką rasite LF tinklapyje.
Registruotis ir pildyti elektroninę paraišką galite iki 2020 m. spalio 1 d.

Daugiau informacijos:
https://www.lithuanianfoundation.org/LT/stipendiju-programa/
Paieška