Komisijos posėdžiai

2021 metai

Komisijos narių apklausos el. paštu, vyksiančios 2021 m. spalio 11 d. 14.00 val. – spalio 12 d. 14.00 val., klausimai:

  1. Patikslintų sąmatų ir veiklos planų vertinimo rezultatų pristatymas
  2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo ir rekomendacijos Departamento direktoriui teikimo priėmimas

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2021 m. rugsėjo 27 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu, darbotvarkė:

  1. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas
  2. Ekspertų paraiškų turinio vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas
  3. Komisijos sprendimo dėl paraiškų turinio vertinimo rezultatų patvirtinimo priėmimas
  4. Kiti klausimai
Paieška