Šilalė startuoja su savanoriškos tarnybos pasiūlymu, atviru visiems jauniems žmonėms

Lietuvoje daugėja priemonių, padedančių jauniems žmonėms įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, patirties, pasirinkti profesiją ir taip lengviau pasirengti įsilieti į darbo rinką. Savanorystė – viena iš jų.  Jaunimo reikalų departamentas, plėtodamas kokybišką ir ilgalaikę savanorišką veiklą, siekia, kad tokia veikla būtų atvira visiems, norintiems ja užsiimti, jauniems žmonėms.

Bendradarbiaujant Šilalės rajono savivaldybei bei Jaunimo reikalų departamentui, per 2016 m. buvo sukurtas, o 2016 m. lapkričio 28 d. rajono Taryboje patvirtintas Šilalės rajono savanoriškos veiklos aprašas, suteikiantis galimybę visiems jauniems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šilalės rajono savivaldybėje, savanoriauti bei gauti tam tikrų kompensacijų už šios veiklos metu patirtas išlaidas.

„Savanoriška veikla padeda išreikšti save ir skatina asmeninį tobulėjimą, be to, suteikia galimybę įgyti žinių ir įgūdžių, padedančių lengviau ir greičiau integruotis į darbo rinką ar pasirinkti norimą specialybę“, - komentuoja departamento direktorius V. Trapinskas. „Džiaugiamės Šilalės pavyzdžiu ir tikimės, kad kitos Lietuvos savivaldybės taip pat sieks įgyvendinti tokias ar panašias programas“.

Verta paminėti, kad Švietimo ir mokslo ministras nustatė papildomų kriterijų, kurie gali sudaryti tam tikrą konkursinio balo dalį stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Vienas iš tokių kriterijų – savanoriška veikla. 2018 m. ir vėliau numatoma stojantiesiems skirti 0,25 papildomo balo už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai ir yra pripažįstama Departamento.

„Bendromis Departamento bei Šilalės rajono savivaldybės administracijos pastangomis, jaunuoliai, savanoriavę pagal šią, naujai patvirtintą programą, turės galimybę papildomai gauti 0,25 papildomo balo, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas“, - pozityviai į naują programą žvelgia Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius R. Vaitiekus.

Su Šilalės rajono savivaldybės Tarybos patvirtintais dokumentais galite susipažinti čia.

JRD informacija

Paieška