Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komitetas

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komitetas - Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo vadovaujantis organas. 

Komiteto darbo pobūdis yra posėdžiai, sprendimai yra priimami nutarimų forma. Komitetas sprendžia dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuojamų projektų konkurso skelbimo ir dėl kitų Fondo lėšomis finansuojamų renginių ar iniciatyvų. Posėdžių rengimo organizaciniais klausimais ir sekretoriavimo funkcijomis rūpinasi šalies, kurioje vyksta posėdis, nacionalinė valdymo institucija, Lietuvoje tai - Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Komiteto sudėtis yra atnaujina kas 2 metus Ministro Pirmininko potvarkiu. Su dabartine Komiteto sudėtimi galite susipažinti čia:  2021 m. kovo 24 d. Nr. 39 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkis "Dėl atstovų skyrimo į Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komitetą" 

Paieška