Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas (toliau – Fondas) buvo įsteigtas 2007 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir Lenkijos Respublikos Lenkijos Ministrų Tarybos Pirmininkui pasirašius dvišalį susitarimą.

Abiejų valstybių Ministrai Pirmininkai yra šio Fondo garbės globėjai, šiuo dokumentu įtvirtinę ypatingą jaunosios kartos vaidmenį, formuojant tarptautinius tarpusavio santykius. Fondo teisinį pagrindą sudaro tarpvalstybinis susitarimas ir Fondo reglamentas. Pagrindinis Fondo valdymo organas yra Komitetas, kurį sudaro 8 žmonės ( 4 lietuviai ir 4 lenkai). Kiekvienų metų gruodžio mėnesį Komitetas nutarimu yra skelbiamas kitų metų Fondo finansuojamų projektų konkursą.

Fondas finansuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainus, renginius, susitikimus, projektus, kuriuos rengia ir įgyvendina organizacijos, skatinančios abiejų šalių jaunimo mainus bei įvairias iniciatyvas, taip pat informacinius projektus, kuriais siekiama skatinti minėtų šalių kultūrinį bendradarbiavimą, pakantumą, supratimą ir pripažinimą, keitimąsi gerąja patirtimi bei publikacijas, kuriomis siekiama suartinti lietuvių ir lenkų tautas.

Pagrindiniai Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo tikslai:
•    stiprinti jaunosios kartos vaidmenį, formuojant tarptautinius tarpusavio santykius;
•    paskatinti jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis bendriems veiksmams, siekiant tarpusavio suartėjimo;
•    drauge ieškoti bendrų šaknų;
•    padėti įveikti nusistatymą ir stereotipus vertinant bendrą istoriją ir puoselėjant dabartinius santykius;
•    sukurti veiksmingesnės jaunimo mainų paramos organizacinius ir teisinius pagrindus.
Fondo veikla taip pat apima mokymo, informavimo susitikimus ir seminarus, į kuriuos kviečiami būsimi projektų pareiškėjai. Pagrindinės mokymų–seminarų temos: tarpkultūrinis mokymasis, lygiavertė partnerystė, neformalus ugdymas, aktyvus jaunimo dalyvavimas, darbas tarptautinėje grupėje ir projektų vadyba.

Komiteto administracinį ir organizacinį darbą atlieka nacionalinės valdymo institucijos:
•    Lietuvoje – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ( www.jrd.lt );
•    Lenkijoje – Švietimo sistemos plėtros fondas ( www.frse.org.pl ).

Lėšos Fondo veiklai ir jo administravimui skiriamos kasmet nurodytų institucijų susitarimu:
•    Lietuvoje – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų;
•    Lenkijoje – iš Lenkijos Respublikos valstybės biudžeto dalies, kuria disponuoja švietimo ir auklėjimo ministras.

REGLAMENTO ISTORIJA

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo reglamentas, patvirtintas 2007 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto nutarimu Nr. 1 .
 
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo reglamento nauja redakcija, patvirtinta 2008 m. spalio 22 d. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto nutarimu Nr. 6.

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo reglamento nauja redakcija, patvirtinta 2010 m. lapkričio 9 d. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto nutarimu Nr. 11.

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo reglamento nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. lapkričio 29 d. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto nutarimu Nr. 15.

Naujausia reglamento redakcija .

Informacija atnaujinta 2017 01 27.