Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komitetas susirinko į trečiąjį posėdį

Balandžio 20 dieną, Vilniuje, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komitetas susirinko į trečiąjį posėdį, kuris pirmą kartą vyksta Lietuvoje. Posėdžio metu tarybos komiteto nariai aptarė 2016 metų veiklą ir pasirašė nutarimą dėl 2017 m. jaunimo mainų tarybos projektų finansavimo konkurso paskelbimo.   

2015 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Vyriausybės pasirašė susitarimą dėl dvišalės jaunimo mainų tarybos įkūrimo. Nuo 2016 metų jaunimo mainų taryba skatina Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą, tarpkultūrinio dialogo, pilietinės visuomenės, istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimą bei gerosios patirties dalinimąsi jaunimo politikos srityje. Tarybos tikslas – skatinti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą, siekiant plėtoti draugišką Lietuvos ir Ukrainos tautų bendradarbiavimą.

„Atviras, bendradarbiaujantis ir pilietiškas jaunimas yra kertinė stiprios demokratiškos valstybės dalis. Skatindami kokybišką, turiningą ir tarptautinį bendradarbiavimą ne tik dalinamės sukaupta patirtimi, stipriname jaunimą bei jaunimo organizacijas Lietuvoje ir Ukrainoje, taip pat kuriame atvirą Europos bendruomenę.“, – teigė Lietuvos komiteto pirmininkas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Eitvydas Bingelis. Susitikimo metu komiteto nariai pabrėžė šalių bendradarbiavimo ir šios jaunimo mainų tarybos veiklos svarbą. „Investuodami į jaunimą, jo neformalųjį ugdymą kuriame tvarią tarptautinę bendruomenę. Ukrainos ir Lietuvos jaunimo bendradarbiavimas ypatingai svarbus auginant tolerantišką, kūrybingą ir atvirą visuomenę.“ – sakė Ukrainos komiteto pirmininkas, Jaunimo ir sporto ministerijos viceministras M. Movchan.

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komitetą sudaro 4 Lietuvos delegatai bei 4 Ukrainos delegatai, kiekviena šalis turi savo pirmininką. Komitetas renkasi 2 kartus per metus, posėdžių metu priimami sprendimai dėl jaunimo mainų konkurso skelbimo, finansuojamų projektų, planuojamų tarybos veiklų bei pristatomi nuveikti darbai.

Paieška