Atranka į tarptautinį seminarą "Cooperation of non-formal and formal educational institutions" Vokietijoje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas), vadovaudamasis susitarimu tarp Lietuvos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Brandenburgo žemės Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos Jaunimo reikalų skyriaus, rengia atranką į renginį  „Formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijų bendradarbiavimas"  (angl. "Cooperation of non-formal and formal educational institutions") vyksiantį Vokietijoje. Renginyje kviečiami dalyvauti darbuotojai, dirbantys su jaunimu, švietimo įstaigų atstovai, jaunimo politiką formuojančios institucijos atstovai.

Seminaro vieta:  Vokietija.
Seminaro laikas:  2017 m. spalio 16-20 d.
Seminaro dalyviai:  su jaunimu dirbantys specialistai iš Lietuvos, Vokietijos.
Atrankoje gali dalyvauti:  darbuotojai, dirbantys su jaunimu, švietimo įstaigų atstovai, jaunimo politiką formuojančios institucijos atstovai ir kiti specialistai turintys darbo su jaunimu patirties švietimo srityje. Bus atrinkti 4 dalyviai.
Seminaro tikslas:  Lietuvos ir Brandenburgo atstovų gerosios patirties dalinimasis, siekiant plėtoti formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijų  bendradarbiavimą, įgyvendinant jaunimo švietimą bei integraciją į visuomeninį gyvenimą ir darbo rinką.

Seminaro uždaviniai:  

  • Identifikuoti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimo sritis ;
  • Aptarti bendradarbiavimo galimybes;
  • Sukurti pagalbinę priemonę bendradarbiavimui kurti ir įgyvendintią (bendradarbiavimo koncepcijos aprašas, bendradarbiavimo užmezgimo ir palaikymo gairės, gerųjų patirčių pavyzdžiai t.t.).

Daugiau informacijos apie seminarą galite atsiųsti  čia  (anglų kalba).

Dalyvavimo išlaidos : tarptautinės kelionės Vilnius-Berlynas-Vilnius išlaidas apmoka Departamentas. Viešnagės Vokietijoje (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, transportavimą šalies viduje pagal numatytą darbotvarkę) išlaidas apmoka Vokietijos pusė. Kelionės iki Vilniaus išlaidas dengia siunčianti organizacija arba pats dalyvis.

Reikalavimai:

  • Amžius nuo 18 metų
  • Būti motyvuotu ir turėti galimybę iš anksto ruoštis seminarui (t. y. atlikti paskirtas užduotis iki seminaro).
  • Domėtis ir gebėti diskutuoti seminaro tema
  • Turėti galimybę dalintis įgytomis žiniomis ir užtikrinti informacijos sklaidą.
  • Turėti patirties dirbti ir įtraukti naujas tikslines jaunimo grupes.

Dalyvio anketą  galite parsisiųsti  čia  (anglų kalba).

Užpildytų dalyvių anketų anglų kalba laukiame adresu  [email protected]   iki 2017 m. rugsėjo 25 d. 

Kontaktai informacijai: Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyrius, Justina Lukaševičiūtė,      8 5 2461 355, el.p.  [email protected]

Po paraiškų vertinimo atrankos rezultatai bus skelbiami Departamento svetainėje (www.jrd.lt), atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai.

JRD informacija

Paieška