Startavo NVO projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursas

Š.m. vasario 17 d. startavo NVO projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursas.

Konkurso tikslas - atrinkti ir finansuoti NVO projektus, skirtus švietėjiškoms, mokomosioms, komunikacinėms ir (ar) advokacinėms priemonėms įgyvendinti lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 50 000 eurų. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 eurų, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 10 000 eurų.

Finansuojamos veiklos:

  1. gebėjimų stiprinimo ir kompetencijų tobulinimo veiklos, pavyzdžiui, mokymų, informacinių kampanijų, konferencijų ir kito formato renginių, skirtų tikslinių grupių asmenų kompetencijoms lygių galimybių srityje didinti, organizavimas;
  2. švietėjiškos veiklos, kurios vykdomos siekiant supažindinti tikslinę grupę su lygių galimybių tematika ir kurias vykdant panaudojamos mokslinės ir praktinės žinios bei gebėjimai, taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai;
  3. informacinės veiklos, pavyzdžiui, straipsnių ir (ar) įvairaus pobūdžio publikacijų rengimas ir publikavimas, TV klipų kūrimas ir publikavimas, TV ir (ar) radijo laidų, tinklalaidžių, reklaminių skydelių kūrimas, publikavimas ir kt., siekiant supažindinti visuomenę su diskriminacijos priežastimis bei pasekmėmis ir skatinant nediskriminavimą;
  4. advokacinės veiklos, pavyzdžiui, pasiūlymų kompetentingai (-oms) savivaldybės įstaigai (-oms) ir (ar) institucijai (-oms) parengimas ir pateikimas.

 

Konkurso skelbimas - https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/nevyriausybiniu-organizaciju-projektu-skirtu-lygiu-galimybiu-ir-nediskriminavimo-skatinimo-priemonems-igyvendinti-2022-metais-atrankos-konkursas

Konkurso nuostatai – https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/31c8559089a311ec902c973ca77da22a

Paraiškos teikiamos per SOPAS sistemą - https://sopas.sppd.lt:8099/login

 

Konsultacijos su konkursu susijusiais klausimais: el. paštu [email protected] arba telefonu +370 613 23 317.

 

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks 2022 m. vasario 28 d. 10.00–11.00 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis čia iki 2022 m. vasario 25 d. 15 val.

Paieška