Nediskriminavimo skatinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 46 patvirtino Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą

Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas) tikslas – mažinti diskriminaciją Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prie šio Plano prisideda įgyvendindamas priemonę “Mokyti jaunimą nediskriminavimo skatinimo ir pagarbos žmogui ugdymo klausimais, nepažeidžiant tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus”. Šiai priemonei įgyvendinti Departamentas kiekvienais metais organizuoja mokymus, kurių tikslas - padėti jauniems žmonėms įvaldyti ir lavinti nediskriminacinio ir pagarbaus bendravimo būdus, ugdyti geranorišką elgesį, gerinti gebėjimą atsisakyti išankstinės nuostatos, išmokti pasirinkti tinkamas bendravimo frazes, atpažinti patyčių priežastis, išmokti kovoti su jų padariniais savo gyvenamojoje, mokymosi ar darbo aplinkoje. Šiuose mokymuose pateikiama teorinė medžiaga ir interaktyviai mokoma praktinių įgūdžių.

Informacija atnaujinta 2016 07 05.

Paieška