Paskatos jaunimui (stipendijos, būstas ir t.t.)

Gerieji pavyzdžiai ir jų reglamentavimas:

Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkursas

Tikslas - skatinti talentingų jaunųjų menininkų aktyvumą ir kūrybingumą.

Nuorodą į aprašą


Šilutės rajono savivaldybės studentų rėmimo programa

Tikslas - skirti finansinę paramą Šilutės rajono savivaldybės gyventojams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmosios (bakalauro, profesinio bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų nuolatinėse ar perkvalifikavimo studijose (toliau – Studentai) pagal Šilutės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) reikalingų specialybių programas.

Nuoroda į aprašą


Pilietiškiausių Klaipėdos rajono savivaldybės jaunuolių atranka

Tikslas – skatinti jaunuolių pilietiškumą, dalyvavimą jaunimo organizacijose ir savanoriškoje veikloje.

Nuoroda į nuostatus


Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams skyrimas

Tikslas - skatinti gabius ir talentingus Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kuros studentus.

Nuoroda į tvarką


Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašas

Tikslas - nustatyti finansinės paramos skyrimo atvykstantiems dirbti trūkstamos specialybės gydytojams į Joniškio rajono  asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ) tvarką, siekiant skatinti atvykti dirbti į ASPĮ tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Joniškio rajono gyventojams.

Nuoroda į tvarką


Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarka

Tikslas - sukurti plėtros modelį, skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone.

Nuoroda į programą


Varėnos r. savivaldybės studijų rėmimo tvarka

Tikslai:

  • Pagerinti aukštojo mokslo prieinamumą Varėnos rajono savivaldybės mokyklas baigusiems abiturientams
  • Skatinti jaunų specialistų sugrįžimą dirbti į rajoną.

Nuoroda į tvarką


Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fondаs

Tikslas - skirti lėšas dieninių studijų finansavimui gabiems rajono jaunuoliams, patiriantiems materialinius sunkumus.

Nuoroda į tvarką


Atnaujinta 2022-03-21

Paieška