Kvietimas į konferenciją „Asmeninis jauno žmogaus gyvenimas virtualioje erdvėje“

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas),  š. m. lapkri čio 10 d., ISM Inovatorių bazėje, Arklių g. 18, Vilniuje, organizuoja konferenciją „Asmeninis jauno žmogaus gyvenimas virtualioje erdvėje“.

Pagrindinis konferencijos  tikslas  - mokyti su jaunimu dirbančius asmenis apie virtualioje erdvėje viešinamos asmeninės informacijos grėsmes ir pasekmes bei suteikti informacijos apie saugų elgesį socialiniuose tinkluose, siekiant, kad su jaunimu dirbantys asmenys šia tema galėtų šviesti jaunus žmones. Tikslinė renginio grupė  – jaunimo reikalų koordinatoriai, atvirųjų jaunimo centrų / erdvių darbuotojai, su jaunimu dirbantys asmenys, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nariai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Maloniai kviečiame dalyvauti renginyje bei diskutuoti aktualiomis, renginio tikslus atitinkančiomis, temomis. Registruotis į renginį galima iki lapkričio 7 d. paspaudus  čia.

Preliminari renginio programa.

Tai yra antroji Departamento organizuojama konferencija tema apie jauną žmogų virtualioje erdvėje. Apie tai, kas vyko pirmoje konferencijoje tema “Neapykantos kalba virtualioje erdvėje: ar jaunimas ją girdi?” galite sužinoti čia .

JRD informacija

Paieška