Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas

 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-1048 Ministras patvirtino jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo aprašą.

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tikslas - kompleksiškai teikti paslaugas, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą. Pagrindiniai uždaviniai:

  • motyvuoti jaunimą, ypatingą dėmesį skiriant NEET ir mažiau galimybių turinčiam jaunimui, įsitraukti į veiklas ir ugdyti jo socialinius bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;
  • organizuoti individualų darbą su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienius poreikius;
  • ugdyti jauno žmogaus asmenines, socialines ir profesines kompetencijas;
  • ugdyti jauno žmogaus dalykines kompetencijas, reikalingas integruotis į švietimo ar darbo rinkos sistemas;
  • kelti jaunimo, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui ir NEET, motyvaciją per praktinių įgūdžių ugdymo veiklas;
  • tarpininkauti tarp jaunimo, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, dalyvaujančio jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo veiklose, interesams, sprendžiant klausimus, susijusius su jo gyvenimo kokybės gerinimu;
  • kurti tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklą savivaldybės lygmeniu.
Paieška