Jaunimas Vilniuje kvietė švęsti įvairovę

Europoje gyvena daugiau nei 740 milijonų skirtingomis kalbomis kalbančių, savitų kultūrų ir kilmės žmonių. Tai, kas anksčiau buvo tolima egzotika, dabar tapo mūsų bendradarbiu, kaimynu, šeimos nariu, mūsų visuomenės dalimi. Nepaisant šio reiškinio artumo ir aktualumo, dažnai jam nesuteikiama pakankamai dėmesio, į jį nėra gilinamasi, kas sudaro prielaidą formuotis netinkamiems galimiems atsakams.

Š.m. lapkritį, Erasmus+ programos finansuojamas jaunimo mainų projektas „The Melting Pot“ subūrė 35 jaunus žmonės iš 7 skirtingų Europos šalių Vilniuje, suteikiant jiems galimybę pažinti įvairias kultūras, ištirti įvairovės temą ir jos iššūkius, tapti multikultūralizmo ir tolerancijos ambasadoriais savo šalyse. Idėjos iniciatorės, asociacijos „Europos agentūra“, projekto tikslas yra skatinti kultūrų įvairovę ir skatinti jaunus žmones imtis iniciatyvų, stiprinančių toleranciją ir pagarbą kitoms kultūroms.

Nors kultūrų įvairovė nėra naujas reiškinys, dažnai net nesusimąstome, kokią įtaką tai mums daro. Giliau pažvelgę į savo kasdienybę suvokiame, kad mes važinėjame vokiškomis mašinomis, valgome itališką picą, geriame brazilišką kavą, žiūrime amerikietiškus filmus, perkame kinietiškas prekes, garbiname graikų demokratiją ir siekiame daniškos laimės. Tačiau vis dar nepalankiai vertiname mūsų kaimynystėje gyvenantį imigrantą.

Kas dešimtas ES gyventojas yra atvykęs iš kitos šalies, iš kitokio kultūrinio arealo, išsiskiria ne tik savo tautybe, bet ir religija, mąstysena, vertybių samprata, moralės normomis ir papročiais. Pasauliui tampant multikultūriniu, gebėjimas sėkmingai komunikuoti su žmonėmis yra be galo svarbus. Tačiau tai tampa tikru iššūkiu, kadangi kiekvienos kultūros atstovai gali visiškai skirtingai suvokti tuos pačius dalykus.

Projekte dalyvavusios šalys – Lietuva, Bulgarija, Danija, Graikija, Gruzija, Italija ir Ukraina – pasižymi skirtinga daugiakultūriškumo istorija ir realijomis, tad jaunimas turėjo galimybė palyginti skirtingas situacijas ir pažvelgti į pasaulį per skirtingus kultūrinius akinius.

Šie kultūriniai niuansai išryškėjo ir projekto metu. Italai negalėjo atsistebėti, kad Lietuvoje valgome picą su ananasais. Danai bendraudami laikė didesnį atstumą su pašnekovu, negu italai, kurie bendraudami garsiai kalba ir gestikuliuoja. Nors lietuviams toks elgesys atrodo neįprastas, graikams tai visiškai normalu. Kai kuriose Europos šalyse punktualumas yra labai svarbus, o kitoms kultūroms vėlavimas yra priimtinas elgesys.

Daugumai dalyvių tai buvo pirma tarpkultūrinė patirtis ir tokie išskirtiniai bruožai juos kiek nustebino, tačiau bendraudami su kitų tautų atstovais jie bandė vieni prie kitų prisitaikyti, atsiriboti nuo turimų stereotipų ir išankstinių nuostatų.   

Dalyviai suvokė kaip ilgainiui ir formuojasi tautinio elgesio stereotipai, kurie būna gana lipnūs ir dažnai apsunkina bendravimą tarp įvairių kultūrų atstovų. Projektas taip pat leido suprasti, kad kartais iškeliame per daug lūkesčių, kaip kiti turėtų elgtis ir nepagalvojame, kad jie gali elgtis ir kitaip; reikalaujame iš kitų neįmanomų dalykų.

Dalyviai pasiekė gilesnį supratimą apie žmones, susiduriančius su diskriminacija ir socialine atskirtimi dėl jų kultūrinių, etninių ir religinių skirtumų.  Jie lavino empatiją stengiantis suprasti kito asmens jausmus, įsijaučiant į kito asmens vaidmenį.  Jie sukūrė filmuką, skatinantį laužyti įsišaknijusius stereotipus.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7WR660Dz1mc&feature=share&fbclid=IwAR1hwqnoKMF6aC8vLdt8mKRk-Iiy93-S4UTR164tSjUpWeLFmCX7WGNlrj8

Viso projekto metu dalyviai stengėsi atsakyti į pagrindinį klausimą – kaip skirtingoms tautoms darniai sugyventi tarpusavyje? Akivaizdu, kad nors žmonės yra skirtingi, religijos yra skirtingos, kalbos yra skirtingos, kultūros yra skirtingos, žmonės turi daug bendrų vertybių. Tautoms gerbiant ir toleruojant žmonių skirtumus, galima sukurti taiką pasaulyje. Darnus sambūvis ir tarpkultūrinės sąveikos praturtina ir paįvairina visuomenės kultūrinį gyvenimą, palaiko socialinį stabilumą. Dalyviai priėjo išvados, kad multikultūralizmo sėkmė ir gyvybingumas yra susijęs su „katilu“, kuriame šis multikultūralizmas egzistuoja. Todėl būtina lavinti multikultūrinį požiūrį, ugdyti toleranciją ir jautrumą atskirties grupėms.

Projekto metu jaunimas suorganizavo socialinę akciją Vilniaus centre. Jie kvietė švęsti įvairovę, skatino vilniečius ir miesto svečius būti tolerantiškais, darniai sugyventi. Jaunimas kvietė švęsti įvairovę šokant tautinius šokius, dalinant šiltus apkabinimus, šviečiant praeivius apie kitas kultūras ir laužant stereotipus tarp vietinės bendruomenės.

Praeiviai ir miesto svečiai su šypsenomis prisijungė prie bendro šokio, atsakinėjo į jaunimo parengtus klausimus, tikrino savo žinias bei bandė atsiriboti nuo išankstinių nusistatymų. Jaunimo surengta socialinė akcija nepaliko abejingų.

Projekto organizatoriai ir dalyviai džiaugiasi neįtikėtina iniciatyvos sėkme ir ragina jaunus žmonės būti multikultūralizmo ir tolerancijos ambasadoriais savo šalyse.

Akimirkos iš projekto.

Nori prisijungti prie įdomių ir prasmingų veiklų? Susisiek

 

Asociacijos "Europos agentūra" informacija

Paieška