Steigiama Lietuvos atvirųjų jaunimo centrų asociacija

Lietuvos atvirųjų jaunimo centrų asociacija kviečia į steigiamąjį susirinkimą, dalinamės kvietimu.
 
Lietuvos atvirųjų jaunimo centrų asociacijos (LAJCA) steigimo procesas eina į pabaigą. Informuojame, kad birželio 14 d. 12 val. Vilniuje, Vilniaus Antakalnio atvirajame jaunimo centre Žalianamis, adresu Antakalnio g. 84A., vyks steigiamasis susirinkimas. 
 
Labai kviečiame jus įsitraukti ir tapti šios asociacijos steigėjais. 
Asociacijos svarbiausias veiklos tikslas – vienyti atvirąjį darbą su jaunimu įgyvendinančias organizacijas bei įstaigas, atstovauti bei ginti jų interesus, užtikrinti darbo su jaunimu kokybę, bendradarbiauti su kitomis jaunimo politiką įgyvendinančiomis įstaigomis ir kelti jo lygį Lietuvoje, dalytis gerąja praktika nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.
 
Norintys įsitraukti iki birželio 9 d. privalo pateikti šiuos dokumentus, el.p. – [email protected]
-  Išrašą iš RC, kuriame būtų informacija ir apie direktorių (-ę);
- Organizacijos Įstatus (jei jūsų organizacija yra VšĮ) arba Nuostatus (jei jūsų organizacija yra biudžetinė įstaiga).
 
Kilus klausimams,  kviečiame kreiptis į Brigitą Baškevičiūtę: [email protected] arba tel.nr. +37060414101 
 
Nario metinis bei steigėjų mokestis bus aptartas ir patvirtintas steigiamojo susirinkimo metu. 
 
Asociacijos Įstatus susipažinimui galite rasti čia.
 
Nuoširdžiais linkėjimais,
 
Panevėžio atvirasis jaunimo centras, direktorė Daiva Juodelienė
Druskininkų jaunimo užimtumo centras, direktorė Aušra Nedzinskienė
Vilniaus Antakalnio atvirasis jaunimo centras direktorė Aušra Lasauskaitė ir idėjos įkvėpėja, jaunimo darbuotoja, Brigita Baškevičiūtė
Aleksandra Lobaskova - aktyviai įsitraukusi jaunimo darbuotoja, kuriai komunikacija yra būtinas įrankis kasdienybėje. 
Paieška