GLEN stažuotės laukia tavęs - prisidėk ir stiprink partnerystes vystymuisi

Ar norėtum tapti aktyviu globaliojo švietimo tinklo dalyviu, sužinoti daugiau bei įgyti praktinių žinių sprendžiat globalius iššūkius? Aktyviai veiki savo bendruomenėje? O gal tavo studijos ir darbas atitinka stažuotės kryptis?Gal norėtum įgyvendinti Jungtinių Tautų patvirtintus Darnaus vystymosi tikslus savanoriaujant?

Global Education Network ( GLEN ) - tai aktyvus mokymo bei mokymosi procesas, kuriuo siekiama suprantamai pristatyti šiuo metu pasaulyje kylančius iššūkius, jų priežastis, perteikti globalių procesų raidą ir procesus, taip pat paskatinti ir įgalinti visuomenę aktyviai bendradarbiauti kuriant abipusės pagarbos ir supratimo globalius santykius.

„GLEN Multipliers Cycle“ – tarptautinė mokymų ir stažuotės programa, kurioje 21 – 30 metų atrinkti asmenys dalyvauja:
a) mokymuose Europoje (2 mokymų kursai);
b) stažuotės programoje šalyje partnerėje, kurioje reikalinga dalyvio turima patirtis (2018 m. Lietuvos GLEN programos dalyviai stažuotes vykdys Ganoje, Indijoje, Ugandoje ir Mianmare) ;
c) grįžę įgyvendina globaliojo švietimo veiklas Lietuvoje;
d) pristato savo mokymosi bei veiklų procesą ReNEW (į(si)vertinimo) susitikime Vokietijoje.

GlEN programos gali, jeigu:

 • Gebi bendrauti anglų kalba;
 • Esi 21- 30 amžiaus (paraiškos teikimo dieną turi būti 29 metai);
 • Turi Lietuvos pilietybę;
 • Gali dalyvauti visuose programos etapuose;
 • Nesi dalyvavęs GLEN savanorių programoje;

PRIORITETAS: turi stažuotės programos vykdymui reikalingos tinkamos patirties ar žinių, įgūdžių (žr. detalius projektų aprašymus)

Šiemet NNVBO Platforma koordinuos net 4 GLEN stažuotojus.

2018 m. GLEN stažuočių programos ir aprašymai:
1. KIKOMA PARENTS SCHOOL (KPS), Wobulenzi, Uganda
Tai mokykla, kuri užtikrina bendrojo švietimo programų prieinamumą vaikams gyvenantiems Wobulenzi kaime. Savo ugdymo programose KPS skiria didelį dėmesį šioms temoms: aplinkosauga, visuomenės sveikata, mityba, higiena ir sanitarija kaimo vietovėse. GLEN stažuotojas turės padėti mokyklos personalui vesti pamokas, taip pat organizuos veiklas mokiniams ir mokyklos bendruomenei aplinkosaugos, visuomenės sveikatos ir kitomis temomis. Detalų projekto aprašymą (anglų kalba) galite rasti čia .

Prioritetas KPS stažuotojams, turintiems:

 • patirties dirbant su formaliu/neformaliu ugdymu;
 • teorinių ir praktinių žinių aplinkosaugos, visuomenės sveikatos arba mitybos srityse.

2. PINNYA TAGER ACADEMY (PTA), Myitkyina, Myanmaras

PTA įgyvendina 2 metų trukmės programą, kurios metu siekia įgalinti jaunus žmones tapti pozityvių pokyčių bendruomenėje nešėjais. PTA kuria erdvę, kurioje jauni žmonės iš įvarių etninių ir religinių grupių, galėtų bendrauti, ugdyti demokratines vertybes ir kritinį mąstymą. GLEN stažuotojas programos studentus turės mokyti anglų kalbos ir vesti užsiėmimus socialinėmis temomis (sveikata, politika, ekonomika, pilietiškumas ir istorija). Taip pat organizuoti ir vesti praktinius užsiėmimus jauniems žmonėms, kurių pagalba būtų ugdomas jų kritinis mąstymas, konfliktų valdymo, sprendimų priėmimo įgūdžiai. Detalų projekto aprašymą (anglų kalba) galite rasti čia .

Prioritetas PTA stažuotojams, turintiems:

 • Išsilavinimą socialinių mokslų srityje (sveikata, politika, istorija);
 • Gebėjimą pažinti jaunų žmonių poreikius ir juos atliepti rengiant mokymosi programas;
 • Savanorystės ar darbo patirties su įvairių socialinių grupių jaunuoliais.

3. DON BOSCO COLLEGE, Angadikadavu, Kerala, pietų Indija

Organizacija siekia įgalinti jaunus žmones ugdant jų akademines kompetencijas, dvasinę brandą ir socialinę sąmonę. Didžiąją studentų dalį sudaro moterys iš įvairių kaimo vietovių. Organizacija ieško stažuotojo turinčio išsilavinimą informatikos, informacinių technologijų, grafinio dizaino ar žmogiškųjų resursų srityse. GLEN stažuotojo atsakomybės priklausys nuo jo išsilavinimo. Pagrindinės veiklos – užsiėmimų vedimas ugdant skaitmenį raštingumą, grafinio dizaino įgūdžius ar komunikacijos ir darbo grupėse įgūdžius, kurie padėtų studentams įsitvirtinti darbo rinkoje. Detalų projekto aprašymą (anglų kalba) galite rasti čia .

Prioritetas Don Bosco College stažuotojams:

 • Išsilavinimą informacinių technologijų, grafinio dizaino, žmogiškųjų resursų valdymo srityse.
 • Patirties dirbant su formaliu/neformaliu ugdymu;

4. CAMPAIGN FOR LEARNING DISABILITIES (CLED), Kasoa, Ghana

Organizacija skatina socialinę įtrauktį ir teikia kokybiško švietimo paslaugas vaikams ir jaunimui su mokymosi negalia. GLEN stažuotojas kartu CLED komanda turės atlikti tyrimą apie inkliuzinį ugdymą ir kliūtis, kurios stabdo šio ugdymo plėtojimąsi mokyklose, kuriose mokosi vaikai ir jaunimas su mokymosi negalia. Pagal šio tyrimo išvadas stažuotojas turės parengti strategiją ir rekomendacijas, kaip šis ugdymo būdas turėtų būti plėtojamas Kasoa rajone. Kartu su CLED komanda tyrimo išvados ir siūlymai bus pristatyti savivaldybės švietimo specialistams. Taip pat stažuotojas turės galimybę vesti praktinius ir teorinius užsiėmimus Kasoa rajono mokytojams apie inkliuzinio ugdymo įgyvendinimą. Detalų projekto aprašymą (anglų kalba) galite rasti čia .

Prioritetas CLED stažuotojams:

 • Išsilavimą edukologijos, pedagogikos, socialinio darbo, vaikų ir jaunimo su specialiais poreikiais, sociologijos srityse;
 • Patirties atliekant tyrimus ir jų pagrindu rengiant strategijas ir rekomendacijas;
 • Patirties dirbant su negalia turinčiais vaikais ar jaunimu.

GLEN programos trukmė: 2018 m. kovo mėn. iki 2019 m. kovo mėn.; 3 mėn. stažuotė numatyta liepos-rugsėjo mėn. Su atrinktais dalyviais bus pasirašomos 12 mėn. programos dalyvio sutartys.

Programą sudaro:

 • Intensyvūs mokymų kursai (ang. Training seminars): 1 kursas 2018 m. balandžio mėn. 24 d. – 29 d. Vokietijoje, 2 kursas – 2018 m. birželio 12 d. – 18 d. Čekijoje. 
 • Temos – globalūs iššūkiai, vystomasis bendradarbiavimas, tolerancija, stažuotės aptarimas ir veiklų planavimas. (Vieta ir laikas bus patikslintas)
 • 3 mėn. stažuotė Indijoje, Ganoje, Ugandoje, Mianmare, liepos-gruodžio mėn. (laikotarpiai patikslinti prie stažuočių, datos tiksliai sutariamos mokymų metu)
 • Baigiamasis į(si)vertinimo seminaras (ReNEW) 2019 m. vasario mėn.
 • Praktinė fazė - globaliojo švietimo (ang. Global education) veiklų įgyvendinimas Lietuvoje (2018 m. ruduo – 2019 m. pavasaris)
 • Tolimesnis dalyvavimas NNVBO Platformos veiklose, globalaus švietimo iniciatyvose, pagalba ir mentorystė iš NNBVO Platformos
 • Prisidėjimas prie GLEN programos stiprinimo ir plėtros Lietuvoje (lėšų pritraukimas, viešinimas, advokacija ir kita).

Programos dalyvių dalyvavimą mokymuose, pragyvenimą, keliones išlaidas, stipendiją dalinai finansuoja GLEN programa ir NNVBO Platforma pagal nustatytus kelionių, stipendijų įkainius (skaičiuojama pagal šalis). NNVBO Platforma GLEN programą vykdo savanoriškais pagrindais, kaip prisidėjimas prie programos administracinio palaikymo yra numatytas 200 Eur dalyvio mokestis GLEN tinklui (pavedimų kopijos pateikiamos dalyviui), todėl kartu su GLEN stažuotojais vykdysime lėšų pritraukimo veiklas / ieškosime papildomų ko-finansavimo galimybių.

Sužinoti daugiau apie GLEN programą galite iš buvusių GLEN savanorių, kurių įspūdžius rasite čia bei GLEN Europe tinklo internetinėje svetainėje .

Jei susidomėjote, užpildykite anketą ir kartu su gyvenimo aprašymu iki 2018 m. sausio mėn. 19 dienos siųskite el. paštu [email protected]

Atrinkti kandidatai bus informuoti ir pakviesti į susitikimą 2018 m. sausio mėn. 25-30 dienomis.


Daugiau informacijos ir klausimai:
Justina Kaluinaite
NNVBO Platforma
[email protected]
8 686 80676

Paieška