Paslaugos neaktyviems jaunuoliams

 Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Projekto JUDAM tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Jaunimui, kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos, nedalyvauja mokymuose ir nėra registruotas teritoriniuose Užimtumo tarnybos skyriuose (toliau – neaktyvus NEET), Jaunimo reikalų departamente įdarbinti Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatoriai ir dirbantys „žemo slenksčio“ principu visoje Lietuvoje, patys arba bendradarbiaudami su partneriais, teikia jaunuoliams šias paslaugas:

 • pagalbą pažįstant save,
 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo,
 • motyvavimo,
 • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes,
 • nukreipimo ir palydėjimo pas siauros srities specialistus (dalykinių kompetencijų ugdymui),
 • nukreipimo ir palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas (projekto partneriai - 8 organizacijos),
 • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą,
 • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais,
 • nukreipimo ir palydėjimo į savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas (projekto partneriai - dvi organizacijos),
 • pagalbą įsidarbinant ir/arba grįžtant į švietimo sistemą.

Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui. Įvairus ir lankstus priemonių, metodų bei paslaugų taikymas jaunuoliui, nuolatinis veiklų rezultatų reflektavimas, individualizuotas darbas su kiekvienu jaunuoliu asmeniškai, atsižvelgiant į darbo su juo rezultatus (pokytį), padidina tikimybę, jog jaunuolis gaus kokybišką pasiūlymą mokytis, dirbti ar atlikti praktiką.

Ypatingas dėmesys šiame projekte skiriamas:

 • jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų;
 • turintiems problemų su teisėsauga ar išėjusiems iš įkalinimo įstaigų;
 • augantiems globos namuose arba jau palikusiems globos įstaigą;
 • patiriantiems pajamų ir kitus nepriteklius.

Darbo su jaunuoliu trukmė: nuo keturių mėnesių iki vienerių metų.

Projekto metu dalyviui gali būti apmokamos privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokos  ir kompensuojamos kuro bei maitinimo išlaidos kavos pertraukėlėms. 

________________

Pagal poreikį jaunuoliui teikiamos asmeninių, tarpasmeninių kompetencijų ugdymo paslaugos:

Projekto metu, dėl tikslinės grupės specifiškumo ir poreikio kompleksinei pagalbai, Partneriai (sąrašas pateikiamas) teikia „Asmeninių ir tarpasmeninių kompetencijų ugdymo paslaugas“ pagal savo parengtas programas.

Programose numatytos veiklos, kurios susideda iš teorinių žinių ir praktinių įgūdžių perteikimo.

Kiekvienoje programoje dalyvavęs jaunas žmogus žinos ir mokės:

 • darbo grupėje/komandoje pagrindinius etapus bei grupės narių vaidmenis, komunikacijos proceso eigą;
 • sudėtingų situacijų (streso, konflikto) įveikimo priemones ir būdus;
 • konstruktyvaus problemų sprendimo strategijas;
 • įvertinti savo asmeninius privalumus ir trūkumus, pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses;
 • įvertinti savo vietą socialiniuose santykiuose, suprasti jos reikšmę ir keitimo galimybes;
 • konstruktyviai spręsti iškylančias problemas;
 • priimti savo jausmus ir suprasti jų išraiškos reikšmę socializacijos proceso efektyvumui;
 • pasitikėti savimi ir adekvačiai vertinti save socialiniuose santykiuose.

 

Asmeninių, tarpasmeninių kompetencijų ugdymo paslaugas teikiantys partneriai projekte JUDAM:

 

Pavadinimas Adresas Elektroninis paštas
Vilniaus arkivyskupijos Caritas Odminių g. 12, Vilnius [email protected]
VšĮ „Gerumo rankos“ Vytelių g. 17, Kaunas [email protected]
Elektrėnų kultūros centras Draugystės g. 2, Elektrėnai [email protected]
Gargždų atviras jaunimo centras Klaipėdos g. 74, Gargždai, Klaipėdos raj. [email protected]
Joniškio Algimanto Raudonikio atviras jaunimo centras Vilniaus g. 14, Joniškis [email protected]
Panevėžio atviras jaunimo centras Ramygalos g. 18, Panevėžys [email protected]

 

Projekto dalyviams vykstant pas JGI koordinatorių ar siauros srities specialistą, norint gauti asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas, pagal poreikį  apmokamos arba kompensuojamos kelionės išlaidas. Numatyta šias išlaidas padengti apie 40 proc. projekto dalyvių.

________________

Pagal poreikį jaunuoliui gali būti teikiamos siauros srities specialisto paslaugos:

Jaunam neaktyviam NEET gali prireikti tam tikrų siauros srities specialistų paslaugų, kurių negalės užtikrinti JGI koordinatorius ar Partneriai: psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko, lietuvių ar anglų kalbos mokytojo, asmeninio finansininko, karjeros specialisto ir pan.  JGI koordinatoriui nustačius poreikį konkretaus specialisto paslaugoms, ir pranešus apie jį projekto veiklos koordinatorei, Jaunimo reikalų departamente gali būti įdarbinamas siauros srities specialistas, kuris su jaunuoliais dirbs individualiai.

Iš viso projekto metu yra numatyta galimybė įdarbinti 10 siauros srities specialistų. Numatoma, jog Projekto įgyvendinimo metu siauros srities specialisto paslaugų reikės 100 jaunuolių, kas sudaro 12,5 proc. visų Projekto dalyvių.

Siauros srities specialistai - tai dalykinių kompetencijų ugdymo specialistai. Tai - psichologai, socialiniai darbuotojai, teisininkai, lietuvių, anglų kalbos ar kito dalyko mokytojai, asmeniniai finansininkai, karjeros specialistai ir pan.  nustatomi JGI koordinatoriaus pagal poreikį.

_______________

JGI koordinatoriui įvertinus jaunuolio pasirengimą ir motyvaciją, jam gali būti pasiūlyta dalyvauti NEET savanoriškoje veikloje. Ši veikla bus organizuojama pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį.

Savanorišką tarnybą projekto metu galės atlikti bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis. Savanoriškos veiklos trukmė projekte – nuo 1 iki 6 mėn. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį. Minimalus valandų skaičius per mėnesį – 80 val.

Planuojama, kad savanoriškoje veikloje sudalyvaus apie 120 jaunuolių: 50 bedarbių iš Užimtumo tarnybos, 50 NEET jaunuolių, neregistruotų Užimtumo tarnyboje.

Savanoriams pagal poreikį gali būti suteikiamos specialiosios priemonės arba suteikiamos kompensacijos už patirtas išlaidas.

Pabaigus savanorystės veiklą jaunuoliui bus išduodamas kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas.

 

Savanoriškos veiklos organizavimo partneriai projekte JUDAM:

 

Pavadinimas

Adresas

El. paštas

Viešoji įstaiga "Socialinis veiksmas"

Šeškinės g. 65, Vilnius

[email protected]

VšĮ „Actio Catholica Patria“

Smalininkų g. 9, Kaunas

[email protected]

 

Norėdami dalyvauti projekte, susisiekite su savo apskrityje dirbančiu JGI koordinatoriumi. Visus koordinatorių kontaktus galite rasti čia: bit.ly/JGI-kontaktai

Daugiau informacijos: 

 Projekto "JUDAM" veiklų koordinatorė

 Ramunė Rinkūnienė

  Tel. 8 605 01626

  el. paštas: [email protected]

 

 

Informacija atnaujinta 2021 06 16

Paieška