Skelbiame Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos narių atranką

Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau - JST) komisijos darbo tikslas, vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo aprašu ir Departamento direktoriaus patvirtintais tarnybą reguliuojančiais teisės aktais, nagrinėti su tarnybos įgyvendinimu ir kokybe susijusius klausimus, tvirtinti programą įgyvendinančių savanorių tarnybos stabdymą, savanoriškos veiklos valandų užskaitymą bei teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl tarnybos patvirtinimo ir (ar) esant programos reikalavimų nusižengimų – Tarnybos įgyvendinimo nepripažinimo. 

Su JST komisijos darbo reglamentu galite susipažinti čia: Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymas nr. 2V-78(1.4) "Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr.  2V-153 (1.4) pakeitimo"

Paraišką dalyvauti Komisijos narių atrankoje turi teisę teikti akredituotų programoje veikančių organizacijų mentoriai bei kuratoriai, atitinkantys Komisijos atrankos apraše nustatytus reikalavimus pretedentams.

Su JST komisijos narių atrankos aprašu galite susipažinti čia: Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 2V-67(1.4) "Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos narių atrankos organizavimo tvarkos aprašo ir atrankos komisijos sudėties patvirtinimo".

Pretendentai, norintys tapti Komisijos nariais bei atitinkantys atrankos apraše nurodytus reikalavimus, dokumentus gali teikti iki š.m. birželio 12 d., el. pašto adresu [email protected] 
 
Kontaktai pasiteiravimui - Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų ir programų vadovė Sandra Gaučiūtė
el. paštas: [email protected]
tel.nr.: +37063321906
Paieška