Veiklos sritys

DARBAS SU JAUNIMU

JAUNIMO SAVANORIŠKA VEIKLA

JAUNŲ ŽMONIŲ ĮGALINIMAS IR DALYVAVIMAS

● Atvirų jaunimo centrų, atvirų jaunimo erdvių palaikymas

● Jaunimo darbuotojų kompetencijų kėlimas

● Mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje palaikymas

● Jaunimo informavimas ir konsultavimas

● Darbo su jaunimo tarybos veiklos koordinavimas

● Kitų darbo su jaunimu formų  įgyvendinimas

● Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio koordinavimas

●Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas

 

● Darbas su savivaldybių jaunimo organizacijų tarybomis

● Darbas su savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis

● Darbas su nacionalinėmis jaunimo organizacijomis

● Darbas su jaunimo organizacijomis

● Bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

PROJEKTAS “JUDAM”

TARPTAUTINIAI REIKALAI

TARPŽINYBINIS IR TARPSEKTORINIS BENDRADARBIAVIMAS

● Paslaugos niekur nedirbančiam, nesimokančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui

● Darbas su projekt JUDAM koordinatoriais

● Lietuvos - Lenkijos jaunimo mainų fondas

● Lietuvos - Ukrainos jaunimo mainų fondas

● Dvišaliai susitarimai

● Rytų partnerystės veiklos

● Programos „Globali Lietuva“ įgyvendinimas

● Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros veiklos priežiūra

● Kiti tarptautiniai įsipareigojimai

 

● Jaunimo tyrėjų tinklo veiklos koordinavimas

● Nacionalinės Jaunimo reikalų tarybos veiklos administravimas

● Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis

● Profesinis orientavimas

● Emocinė pagalba, psichinė ir fizinė jaunimo sveikata

● Verslumo skatinimo programos

● Socialinės paslaugos

● Vaikų neformalus švietimas

● Kitos tarpsektorinės temos

Paieška