ES Integruotos jaunimo politikos projektas

   

Projekto pavadinimas – „Integruotos jaunimo politikos plėtra“.

Projekto tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu bei kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.

Projekto metu bus vykdomos veiklos, kuriomis siekiama užtikrinti sistemingą jaunimo situacijos apžvalgą, diegti jaunimo politikos kokybės vertinimo mechanizmus, įgalinti jaunimo organizacijas tapti valstybinio sektoriaus partnere, įdiegti geriausius bendradarbiavimo principus, išbandyti įvairias darbo su jaunimu formas bei įdiegti jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemą.

Projekte numatomų atlikti tyrimų, analizių, jaunimo politikos savivaldybėse vertinimų duomenys bus pritaikyti rengiant savivaldybių planavimo dokumentus, nacionalines programas ir priemones. Sustiprinus jaunimo organizacijas, jos taps kompetentingesnės bendradarbiaujant su valstybinėmis ir savivaldybių įstaigomis, teiks daugiau paslaugų konkuruodamos su kitais rinkos dalyviais.

Projektą įgyvendina - Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto pradžia – 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai:

  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
  • Kelmės rajono savivaldybės administracija
  • Jonavos rajono savivaldybės administracija
  • Skuodo rajono savivaldybės administracija

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“.

Projekto "Integruotos jaunimo politikos plėtra" rezultatus galite rasti projekto tinklapyje http://ijpp.lt.

Informacija apie projektą: Jonas Laniauskas, +37065080798

Informacija atnaujinta: 2020 05 08

Paieška