Jaunimo organizacijos

Šiame skyrelyje galite susipažinti su Lietuvoje veikiančiomis Nacionalinėmis jaunimo organizacijomis bei savivaldybių jaunimo organizacijų tarybomis.

Jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis veiklos tikslas – vienyti savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.

Su organizacijų kontaktai galite susipažinti tinklapyje Žinau viską - Jaunimo organizacijos

Su JRD finansuojamų jaunimo organizacijų ir savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų sąrašu galite susipažinti Finansavimo konkursų skiltyse, prie konkurso rezultatų

Informacija atnaujinta 2020 06 01