Vis dar ieškome naujo komandos nario į savo komandą nacionalinės jaunimo politikos skyriuje - vyriausiojo specialisto tarptautinio bendradarbiavimo protokolų įgyvendinimui

Jei Tave domina tarptautinės veiklos jaunimo politikoje, angliškai kalbi taip pat laisvai, kaip ir lietuviškai, tuomet Tau svarbu žinoti, jog:

Ieškome vyriausiojo specialisto tarptautinio bendradarbiavimo protokolų įgyvendinimui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 7,1 iki 8,0 (priklausomai nuo turimos profesinės darbo patirties). 

Darbo funkcijos:

- Prisideda prie tarptautinių bendradarbiavimo protokolų įgyvendinimo, prie tarptautinių renginių, susitikimų jaunimo politikos srityje organizavimo;

- Prisideda prie Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo ir Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos veiklų administravimo, prie Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo bei Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos projektų finansavimo konkursų administravimo bei finansavimą gavusių projektų (programų) stebėsenos;

- Prisideda prie „Globali Lietuva“ programos įgyvendinimo organizuojant mokymus – konsultacijas užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms ir administruojant  Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektų finansavimo konkursą bei vykdant finansavimą gavusių projektų (programų) stebėseną;

- Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padaliniais, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais partneriais;

- Pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti, organizuoja mokymus, skirtus darbą su jaunimu vykdantiems asmenims;

- Atlieka kitus Skyriaus vedėjo, pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti universitetinį ar jam prilygstantį socialinių mokslų išsilavinimą;

- mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

- turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį jaunimo politikos srityje.

Dokumentų pateikimo terminas - 2022 m. sausio 28 d. imtinai. Kandidatus prašome pateikti savo CV, motyvacinį laišką (jame turi atsispindėti darbo patirtis jaunimo politikos srityje) bei anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo – Vyriausioji patarėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška