Kuriamas tarpsektorinis ekspertų tinklas

 
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kuria įvairių sričių ekspertų tinklą. Tinklo tikslas -  analizuoti klausimus, susijusius su jaunimu,įvairiose politikos srityse bei teikti rekomendacijas Departamentuidėl planavimo dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo, priemonių įgyvendinimo. Departamentas, remdamasis ekspertų tinklo narių įžvalgomis bei atsižvelgdamas į turimą informaciją, teiks rekomendacijas įvairioms institucijoms dėl jaunimui palankių sprendimų, paslaugų.
 
 
Todėl kviečiame visus, turinčius kompetencijos ir motyvaciją dalyvauti, registruotis į Ekspertų tinklą, kuris dirbs su žemiau išvardintomis temomis. Registruotis galima iki spalio 5 dienos nuspaudus šią nuorodą: 
 
Temos:
 
1. Sveikata ir jaunimas
a. Jaunimo fizinė, psichinė, emocinė sveikata, įskaitant psichologinės krizes, savižudybes ir patyčias
b. Sveikos gyvensenos propagavimas
c. Palankios jaunimui sveikatos paslaugos: geografinė ir paslaugų rato plėtra;
 
2. Kultūra ir jaunimas
a. Parama jauniesiems menininkams ir kūrėjams;
b. Kultūros renginiai ir paslaugos jaunimui, atliepiantys jaunimo poreikius
c. Kultūros įstaigų ir jų paslaugų pritaikymas jaunimo poreikiams ir paslaugoms;
d. Tarpkultūrinis bendravimas ir projektai
 
3. Jaunų šeimų iššūkiai
a. Šeimos planavimas ir konsultavimas, lytiškumas (rengimas šeimai)
b. Jaunų šeimų būstas;
c. Kompleksinė pagalba auginantiems vaikus ir bendruomeninės soc. paslaugos iššūkių patiriančioms šeimoms;
d. Jaunų šeimų ir jų narių informavimas, konsultavimas, karjeros planavimas, verslumo skatinimas;
e. Savipagalbos mechanizmų sukūrimas ir plėtra įgalinant šeimas ir skatinant bendruomeniškumą.
 
4. Verslumas, verslas ir jaunimas
a. Jaunimo verslumo skatinimas mokyklose pamokų metu ir po pamokų; 
b. Jaunimo verslumo projektai, užtikrinantys jaunimo laisvalaikio užimtumą, ugdantys kompetencijas per neformalųjį ugdymą;
c. Parama jauniesiems išradėjams, ir etc. jauniems žmonėms kuriantiems įvairius verslus ir sprendimus
 
5. Aplinkosauga ir jaunimas
a. Jaunimo švietimas ir ugdymas tvariai plėtrai
 
6. Priklausomybės ir jaunimas
a. Priklausomybė nuo svaigalų (tabakas, alkoholis, narkotikas)
b. Priklausomybė nuo azartinių žaidimų;
c. Priklausomybė nuo išmaniųjų prietaisų, soc. tinklų ir interneto;
 
7. Neįgalūs jauni žmonės
a. Neįgaliųjų ugdymas, konsultavimas, karjeros planavimas, integracija į darbo rinką
b. Neįgalaus jaunimo integracija į visuomenę;
c. Socialinės paslaugos neįgaliam jaunimui ir šeimos nariams;
d. Visuomenės ir darbdavių požiūrio į neįgaliuosius formavimas;
 
8. Jaunimo finansinis ir media raštingumas
a. Kritinio mąstymo ugdymas, atsparumas fake news, propagandai; 
b. Jaunimo skaitmeninio raštingumo didinimas ir atsparumas grėsmės, ateinančioms per IT 
c. Jaunimo finansinis raštingumas (mokesčiai, paskolos, kreditai stereotipai ir mitai vs. Realybė 
 
9. Kitoms tautybėms priklausantis jaunimas ir jo integracija į visuomenę
a. Tautinių mažumų jaunimo integracija ir savirealizacija Lietuvoje;
b. Kitoms tautybėms priklausančio imigrantų jaunimo socializacija ir integracija.
 
Eskpertus atrinks Departamento sudaryta komisija.
 
Ekspertų darbas yra neapmokamas. 
 
Jeigu kils klausimų rašykite [email protected]  arba skambinkite tel. +37064790003
Paieška