Komisijos posėdžiai

2021 metai

Komisijos narių apklausos el. paštu, vykusios 2021 m. liepos 1 d. 17.00 val. – liepos 5 d. 16.00 val., klausimai:

 1. Lėšų planavimo vertinimo rezultatų pristatymas
 2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo ir rekomendacijos Departamento direktoriui teikimo priėmimas

 

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2021 m. birželio 21 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu, darbotvarkė:

 1. Komisijos sprendimo dėl posėdžio rengimo nedalyvaujant programas vertinusiems ekspertams priėmimas
 2. Komisijos nario įgaliojimas vadovauti posėdžiui ir pasirašyti protokolą
 3. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas
 4. Ekspertų paraiškų turinio vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas
 5. Komisijos sprendimo dėl paraiškų turinio vertinimo rezultatų patvirtinimo priėmimas
 6. Kiti klausimai

 

2020 metai

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. gruodžio 9 d. 17.30 val. nuotoliniu būdu, darbotvarkė:

 1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas
 2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas
 3. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. lapkričio 18 d. 16.30 val. nuotoliniu būdu, darbotvarkė:

 1. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas
 2. Pareiškėjo ir jo pateiktų dokumentų atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo pristatymas ir aptarimas
 3. Komisijos sprendimo dėl atitikties formaliesiems kriterijams priėmimas
 4. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio gegužės 20 d. 15.30 val. iki gegužės 22 d. 12.30 val. elektroninėje konferencijoje darbotvarkė:

1. Ekspertų patikslintų sąmatų ir veiklų planų 2020 metais vertinimo rezultatų pristatymas.

2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

3. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio gegužės 4 d. 13.00 val. elektroninėje video konferencijoje darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei turinio vertinimo lentelės pristatymas.

4. Konkurso turinio vertinimo aptarimas ir rekomedacijų rengimas.

5. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio sausio 29 d. 8.00 val. iki sausio 29 d. 14.30 val. elektroninėje konferencijoje darbotvarkė:

1. Ekspertų patikslintų sąmatų ir veiklų planų 2020 metais vertinimo rezultatų pristatymas.

2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

3. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio sausio 9 d. elektroninėje konferencijoje darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei turinio vertinimo lentelės pristatymas.

3. Konkurso turinio vertinimo aptarimas ir rekomedacijų rengimas.

4. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio sausio 7 d. 13.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Konkurso formaliųjų kriterijų vertinimo aptarimas ir rekomedacijų rengimas.

5. Kiti klausimai

 

2019

Komisijos posėdžio,  vyksiančio lapkričio 14 d. 11.00val. – lapkričio 14 d. 22.50 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Dėl rekomendacijos Departamento direktoriui programai finansuoti.

Komisijos posėdžio,  vyksiančio lapkričio 8 d. 11.10 val. – 2019 m. lapkričio 11 d. 13.38 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Dėl laukiančiųjų sąraše esančių organizacijų finansavimo;
2. Dėl siūlomos sumos ir veiklų plano atnaujinimo pareiškėjams patvirtinimo;
3. Dėl komisijos sekretorės įgaliojimo patikrinti atnaujintas paraiškas;

Komisijos posėdžio,  vyksiančio spalio 21 d. 15.25 val. – spalio 22 d. 15.25 val  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Dėl informacijos apie sąmatų tikslinimą procedūros pristatymo.
2. Dėl Biržų jaunimo klubo "Žalias!" prašymo sumažinti siūlomas lėšas programoms Nr. 1K-1.13-22-01 (5.6) / JST-14 (01), 1K-1.13-22-02 (5.6) / JST-14 (02), 1K-1.13-22-03 (5.6) / JST-14 (03) svarstymo.

Komisijos posėdžio,  vyksiančio rugsėjo 27 d. 17.30 val. – spalio 1 d. 14.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) pakartotinio sąmatų ir veiklų planų 2019 metais vertinimo rezultatų pristatymas.
2. Komisijos rekomendacijos dėl finansuojamų Konkurso programų formavimas ir patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai

Komisijos posėdžio,  vyksiančio rugpjūčio 30 d. 9.30 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) patikslintų sąmatų ir veiklų planų 2019 metais vertinimo rezultatų pristatymas.
2. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio liepos 31 d. 11.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) pakartotinio sąmatų ir veiklų planų 2019 metais vertinimo rezultatų pristatymas.
2. Komisijos rekomendacijos dėl finansuojamų Konkurso programų formavimas ir patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio liepos 26 d. 11.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) pakartotinio sąmatų ir veiklų planų 2019 metais vertinimo rezultatų pristatymas.
2. Komisijos rekomendacijos dėl finansuojamų Konkurso programų formavimas ir patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio liepos 4 d. 9.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Jaunimo savanoriška veiklą organizuojančių organizacijų ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei turinio vertinimo lentelės pristatymas.

3. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;

4. Kiti klausimai

 

Komisijos elektroninio posėdžio,  vyksiančio gegužės 20 d. darbotvarkė:

1.  Jaunimo savanoriška veiklą organizuojančių organizacijų ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

2. Kiti klausimai

 

2018

š. m. lapkričio 12 d. posėdis atšauktas, preliminari kito posėdžio data - š.m. lapkričio 16 d. 9.00 Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5)

Komisijos posėdžio,  vyksiančio lapkričio 12 d. 13.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Jaunimo savanoriška veiklą organizuojančių organizacijų ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018 – 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei turinio vertinimo lentelės pristatymas.

2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;

3. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio spalio 16 d. 9.00 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Jaunimo savanoriška veiklą organizuojančių organizacijų ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018 – 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei akreditacijos vertinimo lentelės pristatymas.

2. Konkurso SVO organizacijų akreditacijos ekspertų vertinimo lentelės pristatymas.

3. SVO akreditacijos vertinimo, svarstymas ir rekomendacijų rengimas.

4. Kiti klausimai

 

Komisijos elektroninio posėdžio,  vyksiančio spalio 11 d. darbotvarkė:

 

1.  Jaunimo savanoriška veiklą organizuojančių organizacijų ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018 – 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

2. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio spalio 10 d. 15.30 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Jaunimo savanoriška veiklą organizuojančių organizacijų ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018 – 2019 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Jaunimo savanoriška veiklą organizuojančių organizacijų ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018 – 2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Justiną Lukaševičiūtę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją, tel. 8 683 63071, el. p. [email protected]

Paieška