JAUNIMO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪRA IEŠKO BUHALTERIO (-ĖS)

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra), administruojanti ES programas jaunimui „Veiklus jaunimas“ ir „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, kviečia prisijungti prie šaunios komandos. Jeigu nebijote iššūkių ir galite savo žinias, patirtį ir energiją skirti sėkmingam šių programų įgyvendinimui Lietuvoje, laukiame jūsų CV ir kitų patirtį įrodančių dokumentų kopijų (jei tokių yra) el. paštu  [email protected]  iki 2017 m. sausio 3 d.

Darbo pobūdis:

Agentūros buhalteris vykdo šias funkcijas:

 • Atlieka projektų (dotacijų gavėjų) finansinių ataskaitų patikras.
 • Teikia konsultacijas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ projektus vykdantiems asmenims atsiskaitymo klausimais.
 • Projektus vykdančiose organizacijose atlieka patikras veiklos metu, patikras po veiklos, dokumentų ir sistemines patikras.
 • Laikydamasis Agentūros Apskaitos politikos, Finansų kontrolės taisyklių ir kitų patvirtintų tvarkų, teisinių aktų nuostatų, užtikrina einamąją finansų kontrolę.
 • Pavaduojant vyresnįjį buhalterį, paruošia mokėjimus el. bankininkystės sistemoje, įveda finansinių operacijų duomenis į apskaitos programą.
 • Atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo (finansininko, ekonomisto, buhalterio profesinė kvalifikacija) krypties išsilavinimą.
 • Turėti su šia veiklos sritimi susijusios darbo patirties.
 • Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis.
 • Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

Privalumai:

 • Patirtis administruojant ES projektus ir programas arba projektų finansinių ataskaitų patikrų patirtis.
 • Viešųjų pirkimų administravimo patirtis ir reikalavimų išmanymas.
 • Geras anglų kalbos mokėjimas.

Agentūra siūlo:

 • Nuolatinį, įdomų bei atsakingą darbą Vilniuje pilnu etatu pagal neterminuotą sutartį.
 • Pastovų ir laiku mokamą darbo užmokestį, socialines garantijas.
 • Profesinio tobulėjimo galimybes Lietuvoje ir ES šalyse.
 • Geras darbo sąlygas, pozityvų ir draugišką kolektyvą.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu  [email protected]  iki 2017 m. sausio 3 d.

Atrinktus kandidatus informuosime iki 2017 m. sausio 10 d.

Informaciją apie Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros vykdomas veiklas galite rasti tinklalapyje  http://www.jtba.lt .

Kontaktai pasiteiravimui: direktorė Guoda Lomanaitė (8 5) 260 42 49.

Paieška