Viešos konsultacijos dėl programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio peržiūros

Europos Komisija kviečia prisidėti prie ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos  „Erasmus+“  laikotarpio vidurio vertinimo.  Šių konsultacijų  tikslas – surinkti įvairių suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės pastabas ir sužinoti nuomonę apie programos „Erasmus+“ tikslų tinkamumą, priemonių, kurių imtasi tiems tikslams įgyvendinti, veiksmingumą ir jų taikymo efektyvumą.

Taip pat norima sužinoti nuomonę apie programos nuoseklumą ir pridėtinę vertę sprendžiant švietimo, mokymo ir jaunimo sektorių klausimus ir naudojantis šiuose sektoriuose atsiveriančiomis galimybėmis, palyginti su tuo, ką galėtų pasiekti tik valstybės narės.

Konsultacijų metu klausiama ir apie programas, vykdytas prieš programą „Erasmus+“ (pavyzdžiui, programas „Mokymasis visą gyvenimą“, „Veiklus jaunimas“, „Erasmus Mundus“), ir apie ateitį – apie tai, kokia programa galėtų pakeisti programą „Erasmus+“ 2020 m.

Užpildyti konsultacijų klausimyną truks apie 20-30 minučių. Norėdami pildyti konsultacijų klausimyną, paspauskite šią  nuorodą . Klausimyną prašome pildyti iki š.m. gegužės 23 d.

Iš anksto dėkojame už Jūsų įsitraukimą ir pagalbą atliekant programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimą.

Daugiau informacijos apie konsultacijas rasite Europos Komisijos  internetiniame puslapyje.

Paieška