JRD skelbia Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Augindami aukime“ 2016 metų finansavimo konkursą

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-334 “Dėl Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Augindami aukime“ 2016 metų finansavimo konkurso”, 2016 m. liepos 13 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Augindami aukime“ 2016 metų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso dokumentus galite rasti čia .

SVARBU!  Pirmą kartą Departamento finansavimo konkurso paraiškos ir kiti su konkursu susiję dokumentai yra teikiami per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą ( www.javakis.lt )  (toliau – JAVAKIS). Kaip JAVAKIS užregistruoti organizaciją, kaip suteikti organizacijos nariui teisę pildyti paraišką JAVAKIS ir kaip teisingai pateikti pačią paraišką Konkursui per JAVAKIS informaciją rasite čia ( aktyvi nuoroda ).

SVARBU! Pateikus paraišką per JAVAKIS, jos tikslinti nebus galima, todėl radus neatitikimų formaliesiems kriterijams, paraiška bus atmesta. Prieš pateikdami paraišką atidžiai ją peržiūrėkite, taip pat ir prie jos pridedamus dokumentus.

Paskutinė paraiškų Konkursui pateikimo data – 2016 m. rugpjūčio 11 d.

2016 m. liepos 21 d. nuo 9 iki 16 val. organizuojamos individualios potencialių teikėjų Konkurso klausimais konsultacijos. Vienai organizacijai atsakyti į su Konkurso paraiškų pateikimu kylančius klausimus bus skiriama 15 minučių, todėl planuojančius dalyvauti labai prašome į konsultaciją ateiti turint konkrečius klausimus . Konsultacijos vyks Departamento patalpose (A. Vivulskio g. 5, Vilnius).  Registruotis į konsultacijas galite čia iki 2016 m. liepos 19 d. 10 val.

Konkurso klausimais darbo dienomis nuo 13.00 iki 16.00 el. paštu ir telefonu konsultuoja   Departamento   Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus darbuotoja Gintarė Ramanauskaitė, tel. (8 5) 2 497 007, el. p. [email protected] .

JRD informacija

Paieška