COVID 19 rekomendacijos

REKOMENDACIJOS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ, ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ, SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS IR VADOVAMS

Jaunimo reikalų agentūra pateikia rekomendacijas dėl veiklų vykdymo.

Atviriesiems jaunimo centrams, atvirosioms jaunimo erdvėms, mobiliojo ir darbo su jaunimu gatvėje komandoms nuo  š.m. balandžio 4 d. rekomenduojama:

Esant poreikiui: 

 

Centro ar erdvės vidaus patalpose

Lauke

Darbas su jaunimu individualiai 

 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų, (esant galimybei išlaikomas 2 m. atstumas tarp paslaugos teikėjo ir lankytojo, teikiant paslaugas rekomenduojame dėvėti kaukes ar respiratorius).
 • Konsultavimas vyksta įprastu centro / erdvės numatytu laiku.

 

 • Būtina laikytis nustatytų saugumo reikalavimų, atstumui palaikyti.

Darbas su jaunimu  veikloms

 • Vykdomas įprastu centro ar erdvės darbo grafiku su ne didesne nei 40 asmenų grupe (esant galimybei išlaikomas 2 m. atstumas tarp paslaugos teikėjo ir lankytojo, teikiant paslaugas rekomenduojame dėvėti kaukes ar respiratorius).
 • Jaunimo darbuotojas į grupės sudėtį neįskaičiuojamas. 
 • Rekomenduojame registruoti grupės dalyvius iš anksto.
 • Jeigu atvirajame jaunimo centre ar erdvėje dirba daugiau nei vienas jaunimo darbuotojas, galimas darbas su skirtingomis grupėmis tuo pat metu išlaikant grupių izoliacijos principą.
 • Neribojant dalyvių skaičiaus. 
 • Būtina laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

Stovyklos / žygiai / mokymai jaunimui

 • Vykdomas su ne didesne nei 40 asmenų grupe (esant galimybei išlaikomas bent 2 m atstumas tarp paslaugos teikėjo ir lankytojo, teikiant paslaugas rekomenduojame dėvėti kaukes ar respiratorius).
 • Jaunimo darbuotojai į grupės dydį neįskaičiuojami.
 • Neribojant dalyvių skaičiaus. 
 • Būtina laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

Renginiai (suprantami, kaip vienos dienos 2-6 val. trukmė

 • Leidžiami renginiai, neribojant dalyvių skaičiaus. 
 • Būtina laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.
 • Dalyvių skaičius nėra ribojamas.

Suaugusiųjų mokymų organizavimas

 • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų (rekomenduojamos medicininės kaukės arba respiratoriai), žiūrėti čia.

 

 

Judėjimas ir raspiratoriai / apsauginės veido kaukės

 

 • Raspiratorius arba apsaugines veido kaukes rekomenduojama dėvėti visą laiką uždarose vietose.
 • Organizuojant veiklą patalpose po kiekvieno patalpos panaudojimo ji turi būti išvėdinama ir išvaloma. 
 • Svarbu laikytis ne mažesnio nei 1 metro atstumo (rekomenduojama išlaikyti 2 meturs) ir higienos reikalavimų (rankų dezinfekcija, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas), dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones.
 • Dažnai liečiami paviršiai (priemonės, durų rankenos, durų rėmai,stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
 • Darbdaviui rekomenduojama nustatyti vidinę tvarką, dėl darbuotojų testavimo (atkreipiame dėmesį, kad periodinio testavimo nelieka, tačiau ir toliau rekomenduojama).

Darbas nuotoliniu būdu:

Darbuotojų, dirbančių su jaunimu nuotoliniu būdu, darbo diena turėtų susidėti iš

 

 • Individualių konsultacijų, kurios gali būti skirtos jauniems žmonėms, jų tėvams ar kitiems artimiems žmonėms. Individualios konsultacijos teikiamos kaip pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Individualios konsultacijos gali būti vykdomos internetu, telefonu ir susitikus įstaigos patalpose ar teritorijoje gyvai.
 • Grupinių užsiėmimų, kurie vyksta „online“, naudojant įvairias elektronines priemones. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis. Grupiniai užsiėmimai turi būti vykdomi pagal viešai paskelbtą grafiką, kad kiekvienas jaunas žmogus tam tikru laiku galėtų prisijungti. Grupinių užsiėmimų intensyvumą nustato darbo su jaunimu komanda, tačiau rekomenduojame, kad toks darbas sudarytų ne mažiau kaip  2 val. per dieną
 • Darbo su komanda, kuris gali vykti komandos susirinkimų metu, kurie skirti aptarti jaunuolių situacijoms, darbe taikomiems metodai, planuojamoms vykdyti ir įgyvendinti veiklos ir t.t. Vertinama pagal tai, kaip taikomi metodai ir veiklos veikia ir kiek jaunuolių jose dalyvauja. Taip pat komandos galit turėti ir atvejų intervizijas ir/ar supervizijas.
 • Dienos planavimo, darbo su dokumentais.
 • Kita – tai gali būti užduotys, kurias skiria vadovas ir jas reikalinga atlikti.
 
Sekti žemėlapį su spalvinių savivaldybių zonomis bei statistika galite čia:
 

Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo nutarimą bei naujienas galite rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr 

https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/stabdomas-galimybiu-paso-taikymas-daugiau-demesio-skiriama-individualioms-apsaugos-priemonems

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bf5aa972b12c11ecaf79c2120caf5094

Darbas gatvėje su jaunimu vykdomas pagal Departamento anksčiau pateiktas rekomendacijas, atsižvelgiant į Sveikatos ministerijos siūlymus. Kilus klausimams kreiptis į Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėją E.Došienę tel. 8-682 43313, el.p [email protected]

Kilus klausimams dėl veiklų organizavimo, siūlome kreiptis ir konsultuotis su JRD specialistais - https://jrd.lt/kontaktai/kontaktai-2

Norime pabrėžti, kad svarbiausia, jog su jaunais žmonėmis būtų palaikomas nuolatinis ryšys. Tokiu metu jauniems žmonėms yra ypač reikalingas darbuotojų palaikymas, galimybė su jais susisiekti. Taip pat labai svarbus jaunimo užimtumas karantino ir (ar) ekstremalios situacijos metu.

Kiekvienam darbuotojui rekomenduojame susikurti tam tikrą darbo ritmą dienos ir savaitės. Svarbu nusistatyti ir laikytis darbo ritmo bei susitarimų su komanda bei jaunais žmonėmis. Sutarkite laiką, kada su jaunuoliais bus dirbama, pateikite jiems savo planuojamas veiklas ir planuokite kartu su jais.

Dėl lankytojų skaičiavimo: rekomenduojame fiksuoti dalyvių skaičių, kurie dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose ir individualių konsultacijų skaičių. Galite naudoti kompiuteryje sukurtą lentelę, kurioje patys pažymėsite veikloje dalyvavusio asmens vardą, užsiėmimo tipą (individuali konsultacija, grupinės veiklos) ar kitą jums žinomą informaciją apie jį. Tikėtina, jog veiklos dalyvaus nuolatiniai centro lankytojai, todėl naujų asmenų pritraukimas dirbant nuotoliniu būdu gali sustoti. Jeigu pritrauksite naują asmenį – nepamirškite jo pažymėti prie unikalių dalyvių skaičiaus.

Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojams rekomenduojama:

 • Peržiūrėti projektų - programų ribose teiktus veiklų planus ir parengti atsarginius planus dėl veiklų pakeitimo.
 • Nusprendus atšaukti, pakeisti veiklas, nepamirškite pateikti prašymo su pakoreguotu veiklų planu atsakingiems JRD ir SPPD specialistams nurodant veiklas, kurias prašote atšaukti arba pakeisti kitomis.

Svarbu! Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojai gali pirkti priemones (pvz. ZOOM programa ir panašiai), kurios reikalingos veiklos vykdymui elektroninėje erdvėje su jaunais žmonėmis.

NUORODA Į OFICIALIUS TINKLAPIUS:

Operacijų vadovo sprendimai.

Korona stop tinklapio informacija.

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. ir www.lrv.lt 

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite:

Eglė Došienė, el.p. [email protected]., tel. 8-682 43313

Gintarė Stankevičienė, el.p. [email protected], tel. 8-683 63179

Daugiau informacijos apie dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.


REKOMENDACIJOS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZACIJOMS

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vadovaudamasis Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) organizavimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas) patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. A1-1114 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 52 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 152 “Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” (su vėlesniais pakeitimais) numatytais apribojimais, Jaunimo savanorišką tarnybą (toliau - JST) įgyvendinančioms savanorišką veiklą organizuojančioms organizacijoms (toliau - SVO organizacija) ir priimančioms organizacijoms (toliau - PO) rekomenduoja:

 • JST, organizuojamą ir vykdomą Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, galima vykdyti nuotoliniu, kontaktiniu bei mišriu būdu ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo trišalėje sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius. Kontaktinių ir nuotolinių valandų santykis nėra apibrėžtas;
 •  JST programos dalyviai, kurie yra 16 m. (vaikams, jaunuoliams iki 16 m. galimybių paso nereikia, jis nėra būtinas) ir vyresni, gali įgyvendinti savanoriškas veiklas kontaktiniu būdu PO (jų patalpose) tik turėdami galimybių pasus, tęstuodamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bei laikydamiesi kitų teisės aktų ir ir PO vidaus tvarkose nustatytų reikalavimų ir apribojimų.

Nuo rugsėjo 13 d. IŠIMTYS, taikomos neturint GALIMYBIŲ PASO (tiek darbuotojams, tiek savanoriams nereikia turėti galimybių paso):

 • socialinės paslaugos (socialinių paslaugų katalogą rasite https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
 • valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas);
 • ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba. 

SVARBU: Neturint galimybių paso net ir įstaigose, kuriose taikomos išimtys, kas 7-10 dienų, PRIVALOMAS profilaktinis tęstavimasis (tiek darbuotojams, tiek savanoriams).

Daugiau skaitykite: https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/profilaktinis-ir-savikontrolinis-testavimas-d-u-k

 • JST savanorius gali priimti tik tos PO, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 • SVO organizacijų mentoriams rekomenduojame susisiekti  su PO, kuriose JST dalyviai savanoriškas veiklas įgyvendina kontaktiniu būdu ir gauti informaciją apie priemones, kuriomis užtikrinama savanorių sveikatos apsauga ir galimų rizikų valdymas. Esant poreikiui, SVO organizacija ir PO turi aprūpinti savanorį būtinosiomis apsaugos ir dezinfekcinėmis priemonėmis.
 • Jei veiklos įgyvendinamos kontaktiniu būdu arba įgyvendinimas mišrus JST modelis (tiek kontaktinės, tiek nuotolinės veiklos), rekomenduojame SVO organizacijos mentoriams stebėti epidemiologinę situaciją PO, situaciją savivaldybėje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl epidemioliginės situacijos valdymo sąlygų, apribojimų pakeitimus.
 • PO atsiradus bent vienam COVID-19 užsikrėtimo atvejui (administracija, darbuotojai, lankytojai, savanoriai ar kt.) ir JST dalyviui turėjus tiesioginį kontaktą, dalyviai  privalo pradėti savanoriškos veiklos įgyvendinimą nuotoliniu būdu, o organizacijai neturint galimybės įgyvendinti savanorišką veiklą nuotoliniu būdu - keisti priimančią organizaciją arba stabdyti JST.
 • Siekiant užtikrinti sklandų JST programos įgyvendinimą, kai programos dalyvis neturi galimybės atlikti tarnybos kontaktiniu ar mišriu būdu bei taip pat neturi galimybės atlikti tarnybos  nuotoliniu būdu ir nenori ar negali keisti PO dėl įvairių aplinkybių (PO dėl epidemiologinės situacijos negali užtikrinti reikiamo savanorių užimtumo ir kokybiško veiklų įgyvendinimo, kitos savivaldybėje veikiančios PO jau priima maksimalų savanorių kiekį, kiek suteikia teisę priimti akreditacija, organizacijos veikla neatitinka savanorių interesų ir kt.), savanoris turi galimybę pateikti motyvuotą prašymą JST komisijai ir stabdyti tarnybą ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui.

Rekomendacijos organizacijoms pandemijos metu

Rekomendacijos dirbantiems su savanoriais ir Priimančiomis organizacijomis COVID-19 pandemijos metu

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite:

Sandra Gaučiūtė, tel. 8 633 21906, el.paštas [email protected] 

Atnaujinta 2021-09-13

Archyvą rasite čia.

Spalio mėnesio informaciją rasite čia.

 

 

Paieška