3-ioji mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija

Šiais, 2016-aisiais metais, rugsėjo 8 d. rengiama 3-ioji mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija. Ši konferencija yra skiriama Lietuvos jaunimo politikos 20-mečiui. Konferencijos tema:  Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros.

Kokius tikslus ir lūkesčius jaunimo politikai kėlėme? Kokiomis priemonėmis šių tikslų siekėme? Kokių rezultatų pasiekėme? Kokie politiniai sprendimai šioje srityje buvo svarbiausi, kuriais iš jų galime džiaugtis ir didžiuotis? Kur mes esame ir kur mes einame ar turėtume eiti?

Pagrindinis jaunimo politikos tikslas buvo suteikti jauniems žmonėms galimybę dalyvauti priimant sprendimus įvairiose jų gyvenimo srityse ir politikos formavimo lygmenyse. Jaunimo politikos užduotis buvo užauginti ir subrandinti jaunąją kartą pasirengusią gyvenimui laisvoje, demokratinėje visuomenėje rinkos ekonomikos sąlygomis. Tai nebuvo ir nėra lengva užduotis.

Demokratijai reikia aktyvių, iniciatyvių, veiklių, motyvuotų ir neabejingų jaunų žmonių. Laivė eina drauge su atsakomybe, laisvas žmogus yra atsakingas, gebantis prisiimti bendrą-pasidalintą atsakomybę už Lietuvos dabartį bei ateitį ir individualią atsakomybę už savo gyvenimą, asmeninius pasirinkimus bei jų pasekmes. Rinkos ekonomika paremta konkurencija, dėl skirtingų gebėjimų, pajėgumų, įgimtų ar įgytų savybių ne visiems vienodai gerai sekasi joje dalyvauti, vieniems jauniems žmonėms pakanka užtikrinti galimybes, o kitiems – reikia pagalbos, kad tomis galimybėmis jie pasinaudotų.

Konferencijoje kalbėsimės šiomis temomis:

1.      Jaunimo politikos priemonių, programų, darbo su jaunimu vertinimas.

2.      Jaunimo situacijos ir problematikos tyrinėjimai.

3.      Jaunimo dalyvavimas priimant sprendimus.

4.      Jaunimo užimtumas.

5.      Darbas su jaunimu: jaunimo įtraukimas, jaunimo įgalinimas, neformalusis ugdymas ir kt.

Kviečiame dalyvauti mokslinėje-praktinėje jaunimo tyrėjų konferencijoje. Registracijos formą rasite čia.

Konferencija yra  nemokama , tačiau vietų skaičius  ribotas.

JRD informacija

Paieška