Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komitetas

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komitetas - Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos vadovaujantis organas. 

Komiteto darbo pobūdis yra posėdžiai, sprendimai yra priimami nutarimų forma. Komitetas sprendžia dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis finansuojamų projektų konkurso skelbimo ir dėl kitų Fondo lėšomis finansuojamų renginių ar iniciatyvų. Posėdžių rengimo organizaciniais klausimais ir sekretoriavimo funkcijomis rūpinasi šalies, kurioje vyksta posėdis, nacionalinė valdymo institucija, Lietuvoje tai - Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Komiteto sudėtis yra atnaujina kas 2 metus Ministro Pirmininko potvarkiu. Su dabartine Komiteto sudėtimi galite susipažinti čia:  Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2021 m. kovo 17 d. Nr. 35 Potvarkis dėl 2020 m. balandžio 3 d. potvarkio Nr. 56 "Dėl atstovų skyrimo į Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komitetą" pakeitimo

Paieška