Jaunimo politikos kokybės standartų rinkinys jau prieinamas ir lietuvių kalba

Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 bendradarbiaudama su Europos jaunimo forumu parengė Jaunimo politikos kokybės stantartų rinkinį lietuvių kalba. 

Šiame priemonių rinkinyje pateikti jaunimo politikos kokybės standartai yra taikomi siekiant įvertinti jaunimo politikos kokybę įvairiuose kontekstuose (vietos, nacionaliniame, Europos). Standartai parengti Europos jaunimo forumo jaunimo politikos ekspertų grupės, konsultuojantis su organizacijomis narėmis, ir, atsižvelgus į visos platformos kokybiškos jaunimo politikos viziją, 2016 m. balandžio mėnesį patvirtinti Europos jaunimo forumo narių tarybos. Priemonių rinkinys kurtas jaunimo organizacijoms ir jauniems žmonėms.

8 kokybės standartai ir jų rodikliai apibrėžia jaunimo organizacijoms išsamią metodologiją, kaip įvertinti jaunimo politikos kokybę šalyje bei atitinkamai imtis veiksmų ją tobulinti. Standartai taip pat bus naudingi vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms su jaunimu ir (ar) sprendžiančioms jaunimo klausimus, jaunimo tyrėjams.

Su parengtu leidiniu galite susipažinti čia. 

Paieška