JRD ir VDI susitarė plėtoti priemones, skirtas teisėto ir legalaus jaunimo darbo užtikrinimui

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas), tęsdamas ilgalaikį bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2016 m. birželio 6 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, siekiant sistemiškai informuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, su jaunimu dirbančius asmenis legalaus ir saugaus darbo tematika.

Siekiama, jog abi šalys užtikrintų efektyvią informacijos sklaidą apie abiejų Šalių jaunimui teikiamas galimybes ir paslaugas, taip pat, ugdyti jaunimo saugaus ir teisėto darbo įgūdžius, rengiant konsultacijas, seminarus ir kitus edukacinius renginius.

Paieška