Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019

Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ 1.9.1. punktu “administruoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų  fondo veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos susitarimą dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.81-3329),  2007 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 5 str. 2 dalimi bei Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo reglamento nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. lapkričio 29 d. 6 str. 10 dalimi bei Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo Komiteto 2019 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 31 „Dėl lėšų skyrimo“.

Direktoriaus įsakymas dėl konkurso rezultatų.

Kilus klausimų galite kreiptis el. paštu: [email protected]

Paieška