Komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. gruodžio 30 d. (elektroniniu būdu) darbotvarkė:

 1. Pareiškėjų situacijos pristatymas
 2. Komisijos sprendimo dėl finansavimo rezerviniam pareiškėjui skyrimo 2021 m. priėmimas

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. gruodžio 15 d. 10.30 val., darbotvarkė:

 1. SPPD pateiktų siūlymų pratęsti ir siūlymų svarstyti pratęsti finansavimą 2021 metais pristatymas ir aptarimas
 2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas
 3. Kiti klausimai

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. vasario 5 d. darbotvarkė:

 1. Panevėžio jaunimo organizacijų tarybos apskritojo stalo organizacijos sutarties pasirašymo.

Komisijos posėdžio, vyksiančio 2020 m. sausio d. el. būdu darbotvarkė:

 1. Ekspertų pakartotinio sąmatų ir veiklų planų 2020-2021 metais vertinimo rezultatų pristatymas.
 2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

 

Komisijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 30 d. el. būdu darbotvarkė:

 1. Ekspertų pakartotinio sąmatų ir veiklų planų 2020-2021 metais vertinimo rezultatų pristatymas.
 2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

Komisijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 12 d. el. būdu darbotvarkė:

 1. Situacijos pristatymas
 2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų atšaukimo priėmimas
 3. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas

Komisijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 10 d. el. būdu darbotvarkė:

 1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
 2. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas.
 3. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas.

Komisijos posėdžio, vyksiančio lapkričio 12 d. 15 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021  metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Komisijos posėdžio, vyksiančio balandžio 20 d. 14.30 val. elektroniniu būdu, darbotvarkė:

1. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
2. Kiti klausimai.

Komisijos posėdžio, vyksiančio balandžio 11 d. 9.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Trečiojo eksperto paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.

Komisijos posėdžio, vyksiančio kovo 22 d. 15 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Ekspertų paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
2. Komisijos sprendimo dėl rezultatų patvirtinimo priėmimas;
3. Kiti klausimai.
 

Komisijos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d. 13.30 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

2. Kiti klausimai

Komisijos posėdžio, vyksiančio vasario 15 d. 10 val. Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Laimą Jasionytę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę, tel. 8 634 53 842, el. p. [email protected]

 

Paieška