PO akreditacija

SVARBU:  Organizacijose, kurių akreditacija baigėsi ir jos nebuvo reakredituotos, įgyvendinta Jaunimo savanoriškos tarnybos programa nebus užskaityta ir / arba laikotarpis, kurį jaunuolis įgyvendins neakredituotoje organizacijoje - nebus įtrauktas į bendrą Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendintų savanoriškos veiklos valandų sumą. Skaitykite daugiau:  Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savanorius priimančių organizacijų akreditacija pradėta vykdyti 2013 metais projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ metu, vėliau tęsta įgyvendinant projektą „Atrask save“. Per šį laikotarpį akredituota šimtai jaunimo  ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Tikime, kad kokybiška ir nenutrūkstanti savanoriška veikla yra svarbi jaunimui, todėl turi būti jaunimo politikos prioritetas ir siekiame užtikrinti savanorius priimančių organizacijų kokybiškos veiklos tęstinumą.

Atnaujintas savanorius priimančių organizacijų akreditacijos aprašas atneša kelias naujoves šioje veikloje. Organizacijos teikiančios paraiškas gali gauti 3 metų akreditaciją. Organizacijos, kurios buvo akredituotos projektuose „Jaunimo savanoriška tarnyba“ ar „Atrask save“ gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos suteikimo.

 

 

Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarka (ATNAUJINTA 2022-02-12)

Atnaujintoje akreditacijos tvarkoje numatyta sudaryti sąlygas visoms organizacijoms tobulėti, todėl kiekviena organizacija pateikusi paraišką ir susitikus su ekspertu gaus rekomendacijas savo veiklai tobulinti, neatsižvelgiant į galutinį eksperto sprendimą. Tokiu būdu siekiama, kad jaunimo savanorius priimančios organizacijos būtų atsinaujinančios ir atliepiančios besikeičiančius jaunimo poreikius.

Iki šiol vykdytos savanorius priimančių organizacijų akreditacijos vyko tik projektinių veiklų rėmuose, tuo tarpu šios jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacijos procesas sukurtas remiantis išmoktomis gerosiomis patirtimis ir skirtas palaikyti organizacijas bei sudaryti sąlygas dalyvauti kuriamame nacionaliniame savanorystės modelyje, o tuo pačiu tęsti pradėtas veiklas.

Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditaciją sudaro 3 etapai:

1. Paraiškos pateikimas – organizacijos norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizaciją, jos veiklas ir planus. Jei organizacija ketina priimti savanorius daugiau nei vienoje veiklos vietoje, paraiškoje turi būti nurodyti visi padaliniuose su savanoriais dirbsiantys kuratoriai. 

Paraišką galite rasti čia: Paraiška (atnaujinta) , anketa

Užpildytą, vadovo pasirašytą (pdf) paraišką bei redaguojamą word dokumentą (kad galėtume įkelti į duomenų bazę), prašome atsiųsti Jaunimo reikalų departamentui el. pašto adresu [email protected]

Daugiau apie akreditacijos procesą: organizacijų akreditavimo aprašas.

2. Paraiškos vertinimas ir susitikimas – organizacijos paraišką vertina Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais. DĖMESIO: dėl didelio susidomėjimo prioriteto tvarka lankome organizacijas, kurios jau turi kandidatų tapti JST savanoriais, tokiu atveju, prašome siunčiant paraišką nurodyti laiške, jog turite savanorę(-į/-ių). Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais tiek dirbančiais administracinį darbą ir galbūt neturinčiais tiesioginio kontakto su savanoriais, tiek su atsakingais už priimamų savanorių programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę tobulėti.

Vertinimas vykdomas pagal Aprašo rekomendacijas ir vertinimo anketa.

3. Sprendimas ir rekomendacijos – po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.

Jei organizacija jau buvo akredituota prieš tai, ji gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos. Pakartotinės akreditacijos metu organizacija taip pat turės pateikti paraišką, vyks susitikimas su ekspertais, organizacija gaus ekspertų rekomendacijas.  

Jei organizacija jau yra akredituota priimti savanorius pagal Europos solidarumo korpuso programas, ji gali kreiptis dėl supaprastintos akreditacijos. Supaprastintos akreditacijos metu organizacija turi taip pat pateiti paraišką, o su ja ir duomenis apie galiojančios akreditaciją bei patvirtinimą, kad yra susipažinusi su Jaunimo savanoriškos tarnybos reikalavimais. 

Organizacijos, kurioms nebus suteiktos akreditacijos, įgyvendinusios ekspertų teiktas rekomendacijas galės iš naujo kreiptis dėl akreditacijos ar pakartotinės akreditacijos po ne anksčiau kaip 1 mėnesio.

Skatiname organizacijas kuo anksčiau kreiptis ir teikti paraiškas dėl organizacijų akreditacijos siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir nenutrūkstamą akredituotų organizacijų darbą.

Svarbi informacija akredituotoms savanorius priimančioms organizacijoms, norinčioms plėsti savo veiklą į akreditaciją įtraukiant papildomus padalinius, didinant vienu metu priimamų savanorių skaičių, ar keisti savanorių kuratorius:

Jei akredituota savanorius priimanti organizacija nori plėsti veiklą į akreditaciją įtraukiant papildomus padalinius, ji turėtų  pateikti prašymą. Padalinio atstovai taip pat turės susitikimą su akreditavimo ekspertais bei gaus jų pateiktas rekomedacijas. 

Jei organizacijoje keičiasi savanorių kuratorius, organizacija turėtų pateikti Departamentui laisvos formos prašymą, kuriame nurodo naujo kuratoriaus kontaktus, priežastį dėl kurios kilo poreikis įtraukti naują kuratorių ir kitą su prašymu susijusią informaciją.

Siekianti priimti daugiau programos savanorių organizacija Departamento specialistui pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas norimų priimti savanorių skaičius. Prie prašymo pridedamas užpildytas Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo (2020 m. rugsėjo 4d. Nr. 2V-164 (1.4)) 1 priedas, kuriame pateikiami detalūs tipinės savanorių savaitės veiklos planai, sudarant tiek planų kiek papildomai savanorių organizacija prašyme nurodė norinti priimti.

Daugiau informacijos galite teirautis:

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į Departamento vyriausiąją specialistę Gabiją Balzarevičiūtę.
El.paštas: [email protected]
Tel. numeris: +370 683 63071Atnaujinta 2021-02-15

Paieška