Priimančių organizacijų D.U.K.

 

Priimančių organizacijų dažniausiai užduodami klausimai

1. Kas yra JST ?

Jaunimo savanoriško darbo tarnyba (Toliau - JST),tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį* savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(-e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

JST programa - tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST pažymėjimą - dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 35 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas.

2. Kaip galima akredituotis ?

 

Daugiau informacijos apie priimančių organizacijų (toliau – PO) akreditaciją ieškokite čia: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija

3. Kodėl turime turėti akreditaciją?

Akreditacijos procesų metu potencialios jaunimo savanorius priimančios organizacijos įvertinamos ar organizacija yra pasirengusi įgyvendinti JST, t.y. ar organizacija turi pakankamai veiklos nurodytam savanorių skaičiui, ar organizacijos komanda pasirengusi dirbti su savanoriais, žino, koks jų vaidmuo, supranta, kas yra savanorystė, neformalusis ugdymas ir JST programa.

JST yra programa turinti savitą struktūrą ir neatsiejamus komponentus - tai ne tik intensyvi tarnyba, tačiau ir reguliarūs susitikimai su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos (toliau – SVO organizacija) mentoriumi, darbas bendrųjų kompetencijų lavinimo temomis, todėl savanoriška veikla, kuri vyko ne programos rėmuose, nesuteikia 0,25 stojamojo balo.

4. Kiek laiko galioja akreditacija?

Akreditacija suteikiama iki 3 metų.

5. Kaip galiu sužinoti iki kada galioja mūsų organizacijos akreditacija?

Akreditavimą vykdantys ekspertai po vertinimo vizito savanorius priimti ketinančioje organizacijoje pildo vertinimo ataskaitos sprendimo lapą. Sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patvirtina Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas ir informuoja savanorius priimančią organizaciją apie tai raštu, pateikdami sprendimo lapą. Sprendimo lape yra nurodomas ir organizacijos akreditavimo laikotarpis. Esant poreikiui galite kreiptis į Jaunimo reikalų departamento (toliau – JRD) darbuotoją, kuris suteiks jums reikiamą informaciją el. paštu [email protected], tel. nr. +370 683 63071

6. Kaip žinoti, keliem savanoriam esame akredituoti?

JRD darbuotojų atsiųstame akreditacijos sprendimo lape nurodoma kokiam savanorių skaičiui yra akredituota organizacija ir kiek jų gali priimti. Labai svarbu tiksliai žinoti keliem savaonriam organizacija turi akreditaciją, kadangi tiek numatoma veiklos ir kiekviena sutartis viršijanti šį skaičių nebus pripažinta.

7. Kaip gausime savanorius?

2 kartus per metus JRD skelbia savanorių atranką dalyvauti JST programoje. Savanoriai registruojasi bendroje duomenų bazėje. Pasibaigus savanorių registracijai užsiregistravusių jaunuolių kontaktai yra perduodami apskritį kuruojančios SVO organizacijos mentoriams, kurie per 14 d. d. susisiekia su savanoriais, išsiaiškina jų poreikius, galimybes ir jaunuolių kontaktus perduoda akredituotoms, jaunuolių poreikius atliepiančioms priimančiomis organizacijoms.

8. Ką daryti kad savanorių pas mus būtų?

  • Siūlome susitikti su SVO organizacija ir pasikalbėti apie Jūsų įstaigos poreikius, planus, ką turėtų žinoti mentorius(-ė) pristatydamas(-a) Jūsų organizaciją, tai pat padėti parengti medžiagą viešinimui ir kt.
  • Pasirūpinkite, jog Jūsų oficialiame tinklalapyje ar socialinės medijos paskyrose atsirastų savanorystės tema – informacija apie savanorystę, kvietimas savanoriauti ir kt.
  • Ieškokite būdų užmegzti konkretų bendradarbiavimą su mokyklomis ar kitomis įstaigomis, kur yra jaunų žmonių, kad ten Jūsų įstaiga bei jos lūkesčiai taptų matomi ir žinomi.
  • Investuokite daug laiko ir pastangų į kiekvieną savanorį, o į ypač į pirmuosius savanorius. Jei jie įgis įgis gerą patirtį, netrukus, sniego gniūžtės principu, Jūsų įstaigą atras vis daugiau potencialių savanorių.
  • Informuokite apie savo organizacijos planus priimti savanorius savanorystės ir savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorių(-ę) ar kitus jaunimui informaciją teikiančius asmenis/ organizacijas. 

9. Kaip sužinoti, kas yra mūsų mentorius?

Paspaudę nuorodą https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska rasite visų šiuo metu JST programoje akredituotų SVO organizacijų sąrašą. Pasirinkę savo savivaldybę ir joje veikiančią SVO organizaciją – rasite išsamų jos aprašymą, rekvizitus bei mentorių kontaktus. Konkretaus mentoriaus(-ės) kontaktas taip pat siunčiamas atsakyme apie akreditaciją.

10. Kokie kuratoriaus įsipareigojimai?

Kuratorius bendradarbiaudamas su SVO organizacijos paskirtu mentoriumi dar prieš pasirašant trišalę sutartį su savanoriu turi aptarti savanoriškos tarnybos įgyvendinimą, jaunuolio turimas kompetencijas, įgūdžius bei juos atitinkančias galimas veiklos sritis. Pradėjus įgyvendinti JST programą Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu, aptarti veiklas ir sunkumus kartą per dvi savaites, peržiūrėti jaunuolio pildomus veiklos grafikus bei toliau įgyvendinti nuoseklų bendravimą su SVO organizacija ir JRD darbuotojais.

11. Ką daryti, jei 1 mėnesį vasarą atostogaujame?

JST programa yra intensyvus, nenutrūkstamas procesas, kurio metu savanoris turi be pertraukos įgyvendinti savanorišką veiklą ir savanoriauti ne mažiau nei 2 val. per savaitę ir ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį. Pradėjus įgyvendinti JST programą bei sudarinėjant savanorio grafikus, svarbu numatyti atostogas ir iš anksto grafiką sudėlioti taip, jog nebūtų nutraukiamas intensyvus 6 mėn. procesas.

12. Ką daryti, jei savanoris susirgo ar nutiko kita situacija, kai savanoris negali atlikti tarnybos?

Esant situacijai, kai savanoris suserga ir reikalingas namų režimas ilgiau nei savaitę ar atsiranda kitų rimtų ir objektyvių priežasčių, kodėl savanoris negali tęsti tarnybos – savanoris turi informuoti mentorių, parašyti prašymą Jaunimo reikalų departamentui laikinai stabdyti tarnybą. Ligos atveju būtina pasirūpinti medicinine pažyma bei ją pateikti kartu su prašymu. Gavus JST Komisijos* pritarimą savanoris gali stabdyti tarnybą iki 30 d.d., tačiau neilgiau.

* JST Komisiją sudaro 2 priimančių organizacijų kuratoriai, 2 savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos mentoriai bei 2 Jaunimo reikalų departamento atstovai.

13. Ar gali savanoriai savanoriauti pvz. 3 mėnesius tik stovyklose?

Ne, jei stovyklų organizatoriai siekia gauti papildomo pelno iš savo organizuojamų veiklų. Taip, jei stovyklos metu nėra siekama gauti pelno. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei yra savanoriaujama ilgalaikėse stovyklose ir savanoris yra įtrauktas į visas stovyklos veiklas, veiklos grafike yra fiksuojamas tik maksimalus leistinas savanorystės atlikimo laikas - ne daugiau kaip 12 val. per parą. Už 3 mėnesių tarnybą išduodamas Pažymėjimas, kuris nesuteikia stojamojo balo. JST programa yra 6 mėnesių trukmės.

14. Kiek maksimaliai valandų per parą gali savanoriauti JST savanoriai?

Remiantis 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso II dalies VIII skyriumi, kuriame reglamentuotas maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir papildomą darbą – ne ilgesnis kaip 12 val. per dieną ir 60 val. per savaitę.  Nors savanoriška tarnyba nėra ir negali būti prilyginama darbui, tačiau per parą JST savanoris gali savanoriauti ne daugiau kaip 12 valandų.

15. Kiek maksimaliai valandų savanoriai gali dirbti per mėnesį?

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu – ne ilgiau kaip 60 val. per savaitę, tačiau turite atkreipti dėmesį ir į JST programos reikalavimus. JST savanoriai veiklą turi vykdyti ne mažiau kaip 2 val. kiekvieną savaitę ir ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo Sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius.

16. Kokiomis aplinkybėmis galime nutraukti sutartį su savanoriu?

Jei JST programos įgyvendinimo pradžioje bendradarbiaujant su savanoriu buvo numatytos  veiklos, kurios atliepė jaunuolio turimus gebėjimus ir kompetencijas, buvo parengtas preliminarus veiklų įgyvendinimo grafikas, tačiau savanoris nesilaikė susitarimų, veiklose nedalyvavo, nesilaikė organizacijos vidaus tvarkos taisyklių ar darbo saugos reikalavimų – organizacija turi teisę nutraukti su juo sutartį. Savanoris taip pat turi laikytis susitarimo reguliariai matytis su savo mentoriumi bei kuratoriumi ar kitais SVO ar priimančios organizacijos atstovais. Nesilaikant šio bei kitų sutartyje numatytų susitarimų, kurie būtini siekiant įvertinti jauno žmogaus kompetencijų, įgūdžių augimą – sutartis su savanoriu gali būti nutraukiama.

17. Kaip tvarkingai dokumentuoti veiklą, kad savanoriams būtų išduotas pažymėjimas suteikiantis 0,25 stojamojo.

Visą JST programos vykdymo laikotarpį priimančios organizacijos kuratorius turi stebėti savanorio veiklų grafikus ir pasirašytas grafikų kopijas siųsti SVO organizatorius mentoriui. Kuratoriaus ir mentoriaus patvirtinti veiklos grafikai turi būti nusiųsti JRD paskirtam darbuotojui iki kito mėnesio 10 d.

0,25 stojamąjį balą suteikiantis pažymėjimas yra išduodamas savanoriui, kuris pateikė Departamentui visus per veiklos vykdymo laikotarpį tvarkingai užpildytus grafikus bei kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemoje įgijo kompetencijų ugdymo ženkliukus (siekiant gauti 0,25 stojamąjį balą savanoris privalo įgyti ne mažiau nei 5 kompetencijų ugdymo ženkliukus).

18. Kaip teisingai užpildyti veiklos grafikus?

  1. Savanoriai, kurių sutartys buvo sudarytos iki 2020 m. kovo 4 d., savanorišką veiklą turi vykdyti ne mažiau kaip 40 val.  per mėnesį. Savanoriai, kurių sutartys sudarytos po 2020 m. kovo 4 d., savanorišką veiklą turi vykdyti ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau pirmų trijų mėnesių valandų suma turėtų būti ne mažesnė nei 110 val. ir ne didesnė nei 130 val. Per visą tarnybos laikotarpį - 6 mėnesius, savanoris turi įvykdyti ne mažiau kaip 240 val. savanoriškos veiklos.
  2. Kiekvieną savaitę savanoriai privalo vykdyti bent 2 val. veiklą. Sutartims, sudarytoms nuo 2020 m. kovo 4 d., per visą JST programos įgyvendinimą savanoriai gali praleisti 1 savaitę be pateisinamos priežasties, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į visus programos reikalavimus. 
  3. Grafike turi atsispindėti ir savanorio susitikimai su mentoriumi (1 k. per mėnesį) ir kuratoriumi (2 k. per mėnesį)
  4. Ant grafiko lapo turi būti visi parašai - įstaigos vadovo(-ės), kuratoriaus(-ės), savanorio(-ės) ir mentoriaus(-ės).
  5. Svarbu, jog veiklos įrašuose atsispindėtų laiką pagrindžiančios ir lakoniškai aprašytos veiklos, t.y. kiek įmanoma išskaidyti, kas buvo veikta, neišsiplėčiant. Tai dokumentas, kuris padeda orientuotis, ką veikia savanoriais, tad jei kartojasi įrašai, pagal kuriuos sunku įvertinti savanorio veiklą, grafikas gali būti atmestas.

19. Kas yra skaitmeniniai ženkleliai?

JST savanoriams, atlikusiems sąlygas atitinkančią tarnybą, suteikiamas sertifikatas (pažymėjimas) patvirtinantis savanorio dalyvavimą programoje bei įgytas kompetencijas. Įgytų kompetencijų įvertinimui ir įsivertinimui vykdant JST pasitelkiama Departamento nurodyta pasiekimų – skaitmeninių ženkliukų programa. Savanoris, norintis gauti 0,25 stojamojo balo pripažinimą įrodantį pažymėjimą, turi įgyti mažiausiai 5 iš 8 kompetencijas įrodančių ženkliukų, kuriuos tvirtina mentorius.

Daugiau apie skaitmeninius ženkliukus ir savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu, įgytų kompetencijų įvertinimą, įsivertinimą ir pripažinimą skaitykite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1133470892211e993ffd4361ddf8976

 

Atnaujinta 2021-12-14

Paieška