Skelbiamas jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo 2021 m. konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 2V-198 (1.4) „Dėl jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarko aprašo patvirtinimo“, 2021 m. spalio 20 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo darbuotojų stipendijų konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas –  skatinti su jaunimu dirbančius asmenis teikti kokybiškas darbo su jaunimu paslaugas regionuose (toliau - A priemonė stipendijai gauti) ir didžiuosiuose miestuose (toliau – B priemonė stipendijai gauti). Šios stipendijos skiriamos už reikšmingų, pridėtinę vertę kuriančių bei tęstinumo siekiančių darbo su jaunimu veiklų vykdymą per praėjusius metus.

Teisę pretenduoti gauti stipendiją turi jaunimo darbuotojai, vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) atvirosiose jaunimo erdvėse, ir (ar) mobilųjį darbą su jaunimu, ir (ar) darbą su jaunimu gatvėje, ir (ar) jaunimo praktinių įgūdžių ugdymą regione (A priemonė) arba didžiajame mieste (B priemonė), dirbantys ne mažiau nei pusę etato, bei 2019-2020 metais neturėję paslaugų teikimo sutarčių, sudarytų su Departamentu.

 

Pretendentas turi atitikti šias sąlygas:

  1. turi ne mažiau kaip dvi rekomendacijas iš darbo su jaunimu klientų, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir pan., įrodančių, kad per praėjusius metus pretendentas sukūrė pridėtinę darbo su jaunimu vertę (pavyzdžiui, tarpžinybinio tinklo sukūrimas ir koordinavimas, jaunų žmonių galimybių plėtra, tikslinis darbas su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis ir pan.).
  2. per 2021 metus turi būti tiesiogiai dirbęs su jaunais žmonėmis ne mažiau kaip 300 astronominių valandų darbo su jaunimu kontekste;
  3. per 2021 metus ne mažiau nei 4 dienas (32 astronominės valandos) dalyvavo teminiuose, metodiniuose ar kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, supervizijose ir pan.) darbo su jaunimu tema;
  4. neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

 

Bendra numatoma stipendijoms skirti suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur :

 A priemonėje – 6 000 (šeši tūkstančiai);

 B priemonėje – 4 000 (keturi tūkstančiai).

Vienos stipendijos dydis - 1 000 (vienas tūkstantis) Eur.

 

Paraiškas galima teikti iki 2021m. lapkričio 18 d. 23:59 val. el. paštu [email protected].

 

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausioji patarėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322

 

Paieška