JGI įgyvendinimo projektas „Atrask save“

Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2015-09-21–2018-09-30.

Projekto vertė: 25.583.761,01 eurų, iš kurių 23.509.401,77 eurų – Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 2.074.359,24 eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 35.635 asmenų.

Projekto vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (nuo 2018 10 01 - Užimtumo tarnyba)

Projekto partneriai: 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 58 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos teikė garantijas 16–29 m. amžiaus bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę darbo biržoje (toliau – jauni bedarbiai), nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų skatinimo.

Vykdytos veiklos nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (dalyvavo 18 tūkst. asmenų):

 1. Su jaunimu dirbančių specialistų – koordinatorių užsiėmimai;
 2. Grupiniai užsiėmimai (16 temų pagal individualius dalyvio poreikius);
 3. Darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas, individualios psichologo konsultacijos;
 4. Paslaugų paketas į samdomą darbą orientuotiems jaunuoliams: teoriniai supažindinimo su darbo rinka užsiėmimai, vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais, 20 dienų praktika pasirinktoje įmonėje, mentorystė;
 5. Paslaugų paketas į švietimo sistemą orientuotiems jaunuoliams: teoriniai supažindinimo su švietimo sistema užsiėmimai, vizitai į švietimo įstaigas, supažindinimas su dominančia profesija – šešėliavimas;
 6. Paslaugų paketas į savarankiškos veiklos pradėjimą orientuotiems jaunuoliams: savarankiškos veiklos pagrindų mokymai, gerųjų praktikų pristatymai, susitikimai su smulkiaisiais verslininkais;
 7. Išvažiuojamieji seminarai – patyriminiai mokymai savęs įsivertinimui, komandos formavimo ir bendravimo įgūdžių stiprinimui;
 8. Motyvaciniai renginiai „Pradėk formuoti savo ateitį pats“;
 9. Siauros srities specialistų užsiėmimai;
 10. Kompetencijų aplankas;
 11. Profesinio orientavimo paslauga (Infobusas);
 12. Skolų valdymo konsultacija.

Vykdytos veiklos pasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (5 tūkst. asmenų):

 1. Papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas: laiko planavimo, streso valdymo ir kt. mokymai, vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais;
 2. Neformalus profesinis mokymas (2.500 asmenų, dalyvavusių papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdyme);
 3. Siauros srities specialistų užsiėmimai;
 4. Kompetencijų aplankas;
 5. Profesinio orientavimo paslauga (Infobusas);
 6. Skolų valdymo konsultacija.

Vykdytos veiklos pasirengusiems ir nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (635 asmenys):

 1. Iki 3 mėn. trunkančios savanoriškos veiklos atlikimas pasirinktoje ne pelno siekiančioje organizacijoje (dalyvavimas „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje);

Jaunimo reikalų departamento ir jo Jaunimo garantijų iniciatyvos partnerių teiktos garantijos 15–29 m. amžiaus nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, kuris nėra registruotas darbo biržoje (toliau – neaktyvūs jaunuoliai), nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų skatinimo.

Veiklos neaktyviems jaunuoliams (12 tūkst. asmenų):

 1. Socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos (vaiko minimalios priežiūros; pagalbos pažįstant save; socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; motyvavimo; informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes; įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorinėms darbo biržomis):
 2. Siauros srities specialistų teikiamos paslaugos;
 3. Iki 3 mėn. trunkančios savanoriškos veiklos atlikimas pasirinktoje ne pelno siekiančioje organizacijoje – dalyvavimas „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje“ (2.000 asmenų).

 

Veiklos pavadinimas

Planuotas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos šio projekto finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. rugsėjo 30 d. priemonėje dalyvavusių asmenų skaičius

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. rugsėjo 30 d. panaudotos lėšos (Eur)

Iš viso:

Jaunimo reikalų departamentas

Lietuvos darbo birža (dabar- Užimtumo tarnyba)

35635 

7523

28112 

25583761,01  

4103376,55

21480384,46

44869

7422

37447

25036863,29

3930897,64

21105965,65

Socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos neaktyviems jauniems žmonėms

7523

3416445,56

7422

3251190,84

Savanoriška veikla:

Neaktyvių NEET

TDB registruotų asmenų

 

906

635

454878,95

 

906

765

450618,71

Su jaunimu dirbantys specialistai – Koordinatoriai

18000

5207051,92

31279

5009473,57

Grupiniai užsiėmimai 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

18000

2608549,37

19477

2607669,83

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas

18000

229237,61

18660

228189,30

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių orientuotų į samdomą darbą, supažindinimas su darbo rinka

12572

7728336,61

12573

7590676,68

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į dalyvavimą švietimo sistemoje, supažindinimas su švietimo sistema

2700

240003,19

2802

239973,57

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į savarankiškos veiklos pradėjimą, supažindinimas su savarankiškos veiklos pradėjimu

27678

287923,79

2678

285945,99

Išvažiuojamieji seminarai savęs įsivertinimui 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

13362

1072128,31

13362

1061883,87

Papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo įgyvendinimas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

5000

378647,16

5505

376651,31

Neformalus profesinis mokymas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

1859

2261133,42

1861

2254329,30

Motyvaciniai renginiai „Pradėk formuoti savo ateitį pats“

8603

12221074,45

8603

1218313,63

Netiesioginės lėšos

225771,80

214766,49

Viešinimas

252578,87

247180,20

 Dalyvaudami jaunuoliai:

 • Išbandė naujas veiklas organizacijose;
 • Užmezgė kontaktus su būsimais darbdaviais;
 • Dalyvavo naudinguose užsiėmimuose;
 • Rado bendraminčių ir visuomet jausi jų stiprų palaikymą;
 • Sustiprino pasitikėjimą savimi;
 • Išmoko ir sužinojo naujų dalykų;
 • Turiningai ir smagiai praleido laiką;
 • Susipažino su įdomiais žmonėmis.

Informacija apie projektą: Jonas Laniauskas, +37065080798

Informacija atnaujinta: 2020 05 08

Paieška