JGI įgyvendinimo projektas JUDAM

 Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

  

Projekto JUDAM  tikslas - mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis ir Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos darbo ministerijos neregistruotas 15-29 m. jaunimas:  1520  iš jų  50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje.

Projekto vertė: 2535325 Eur, iš jų 1635325 Eur ES fondų lėšos, 900000 Eur Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-03-18 – 2023-03-31

Projekto dalyvių skaičius: 1520 asmenų

Projekto vykdytojas: Jaunimo reikalų agentūra

Projekto partneriai:

Asmeninių / tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo:

  • Vilniaus arkivyskupijos CARITAS Alternatyvaus mokymosi centras jaunuoliams
  • Elektrėnų kultūros centras
  • Panevėžio atviras jaunimo centras
  • VšĮ „Gerumo rankos“

Savanoriškos veiklos organizavimo:

  • VšĮ „Socialinis veiksmas“
  • VšĮ „Actio Catholica Patria"

Projekto tinklapis: https://www.jaunimogarantijos.lt

VEIKLOS:

  • Neaktyvių jaunuolių paieška, motyvavimas, socialinių gebėjimų ugdymas;
  • Asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymas (streso / konfliktų įveikimas, socialiniai santykiai, problemų sprendimas);
  • Dalykinių kompetencijų ugdymas, reikalingų reintegruotis į švietimo / darbo rinkos sistemas  (siauros srities specialistai – teisininkas, finansų konsultantas, karjeros specialistas, psichologas, socialinis darbuotojas ar pan.);
  • Savanorystė pagal jaunimo savanoriškos tarnybos modelį.

Informacija apie projektą:

Projekto Judam veiklų koordinatorė Ramunė Rinkūnienė el.p . [email protected], Tel. 8 605 01626.

 

 

Paieška