Užimtumo tarnybos apžvalga „Jaunimas darbo rinkoje“

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengė jaunimo darbo rinkoje apžvalgą, kurioje yra pristatomi jaunimo skaičiaus pokyčiai Lietuvoje, darbo neturinčių jaunų asmenų situacija savivaldybėse, jaunimo įsidarbinimo galimybės.

Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pradžioje jaunimas sudarė 16,4 proc. visų Lietuvos gyventojų (per pastaruosius penkerius metus jaunimo sumažėjo 15,6 proc.). Deja, bet mažėjantis jaunų gyventojų skaičius mažina potencialios darbo pasiūlos išteklius.

2019 m. lapkričio 1 d. 5,4 proc. šalies jaunimo buvo darbo neturintys asmenys. Mažiausias jaunimo nedarbas užfiksuotas Skuodo (1,6 proc.) ir Pagėgių (1,8 proc.) savivaldybėse, didžiausias – Alytaus (8,2 proc.) ir Visagino (7,8 proc.) savivaldybėse.

63,9 proc. jaunimo, į Užimtumo tarnybą besikreipusio 2019 m. I–III ketv., įsidarbino. Sėkmingiausiai šis procesas vyko Rietavo (darbą rado 86,6 proc. visų besikreipusių jaunuolių), Pakruojo (83,8 proc.), Skuodo (76,3 proc.) ir Vilniaus miesto (75,2 proc.) savivaldybėse. Kas antras jaunuolis įsidarbino paslaugų, kas septintas – pramonės sektoriuose. Dažniausiai jaunimą įdarbina didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos, viešojo valdymo ir gynybos, administracinę ir aptarnavimo veiklą, statybos, transporto ir saugojimo veiklą vykdančios įmonės.

Svarbu pažymėti, kad aukšto išsilavinimo, tačiau darbo neturintis jaunimas lengviau susiranda darbą ir integruojasi į darbo rinką. Džiugina ir tai, kad dalį darbo rinkai reikalingų kompetencijų jaunimas jau yra įgijęs: 78 proc. moka bent vieną užsienio kalbą (dažniausiai anglų), 72 proc. moka naudotis informacinėmis technologijomis, kas antras jaunuolis turi vairuotojo pažymėjimą. Šie gebėjimai didina galimybes sėkmingai konkuruoti dėl darbo vietos. 

Plačiau skaitykite Užimtumo tarnybos apžvalgoje „Jaunimas darbo rinkoje“

Paieška