Metiniame Jonavos jaunimo organizacijų susitikime – kvietimas veikti išvien

Vasario  3 d.  Jonavoje įvyko pirmasis rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų susitikimas. Renginį, pavadintą „Jaunimas išvien“, inicijavo ir organizavo Jonavos raj. sav. jaunimo reikalų taryba. Šiuo susitikimu sekta keleriopų tikslų . Vienas iš jų – suburti jaunimo organizacijų atstovus vienoje vietoje, suteikiant galimybę susipažinti, bendrauti, dalintis idėjomis. Renginiu taip pat siekta jaunimo organizacijoms pristatyti Jonavos jaunimo reikalų tarybą (JRT) , jos veiklą,  pakviesti organizacijas dialogui su JRT, taip siekiant formuoti sprendimus ir inicijuoti veiksmus, padėsiančius kurti jaunimui palankią aplinką Jonavoje.

Renginio dalyviai buvo pakviesti pasiklausyti diskusijos, kurioje aktyviai pasisakė vienas jauniausių Lietuvos merų Mindaugas Sinkevičius, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas, pulkininkas leitenantas Aleksiejus Gaiževskis, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJot) pirmininkas Mantas Zakarka, Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė Alina Batulevičienė, Patriotinio jaunimo sąjungos įkūrėjas Justinas Rizgelis bei Jaunimo reikalų departamento direktorius Vydūnas Trapinskas.  Diskusiją moderavo Lietuvos jaunimo politikos ekspertas, VšĮ "Politikos tyrimų ir analizės institutas" vadovas Marius Ulozas.  „Ar lengva būti jaunu žmogumi dabar? Kokios jaunimo veiklos formos yra šiandien ir kas bus svarbu rytoj?“, - buvo klausiama diskusijos dalyvių ir jie mielai  pasidalino savo unikalia asmenine patirtimi.

„Iš jauno žmogaus labai daug tikimasi, ir labai daug tikisi valstybė. Kas turi saugoti šalį? Jaunimas. Kas turi uždirbti pensijoms? Jaunimas. Kokiu specialistų trūksta? Jaunų. Visuomenė jaunimui reikli. Jaunu žmogumi būti nėra lengva. Tai galimybė. Galimybė rinktis. Bet šitą lūkestį išpildyti tikrai sunku. Manau, valstybiniu lygmeniu mes į jauną žmogų neinvestuojame pakankamai“, - sakė vienas iš diskusijos dalyvių M. Zakarka. Jo nuomonės nepalaikė kitas diskusijos dalyvis - J. Rizgelis: „Manau, kad būti jaunu dabar Lietuvoje lengviausia, negu kada nors buvo.  Aš gimiau 1998m. Mūsų galimybės yra labai plačios ir man asmeniškai būt jaunu žmogum nėra sudetinga. Be to, noriu pasakyti, kad per daug verkšlenama, jog tas ar anas negerai. Jeigu matai, kad kažkas tavęs netenkina, imkis iniciatyvos, keisk“.

Rajono meras M. Sinkevičius, ne kartą pabrėžęs, jog būtent veikla jaunimo organizacijose išugdė lyderystės savybes ir suformavo asmenybę, sakė, jog siekiama, kad miestas jaunimui būtų patrauklus. „Mane neramina kai kas kita - kaip padaryti, kad jaunimas nebijotų politikų ir politikai nebijotų jaunų žmonių? Labai giliai susiformavusi stereotipinė nuomonė,kad politikai - tai kažkas neigiamo, vagys ir t.t. Aš visuomet esu pasiryžęs palaikyti jaunimo iniciatyvas, išklausyti idėjas, je itik įmanoma – prisidėti prie jų įgyvendinimo. Juk jauni žmonės neretai turi puikių minčių, kurios gali pasitarnauti visiems mums, jonaviečiams“. Meras sakė, jog šiuo metu siekiama, kad vienu iš jaunimo traukos centrų mieste taptų ir Joninių slėnis. Šiltajam metų sezonui slėnyje jau dabar numatyta nemažai veiklų, kurios turėtų būti patrauklios ir jaunimui.

Renginio metu buvo apdovanoti „Geriausio 2015 m. jaunimo projekto konkurso“ nominantai. Praėjusių metų pabaigoje JRT pirmą kartą organizuotame konkurse dalyvavo 13 projektų. VšĮ „Paneriečiai“ projektas „Palikta kava“ pelnė „Geriausios idėjos“ ir „Populiariausio tarp geriausių“ nominacijas, bendruomeniškiausiu pripažintas Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos projektas „Naktynės“, o pačiu geriausiu 2015 m. projektu tap katalikiško jaunimo centro “Vartai“ iniciatyva „DraugEauk“. Šis projektas buvo pagerbtas ir tradiciniame Mero padėkos vakare gruodžio mėnesį. Padėkota Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovams – jie padėjo įgyvendinti „Geriausio 2015 m. jaunimo projekto konkursą“. Nominantams įteiktos statulėlės, o konkursą, kaip ir metinį jaunimo organizacijų susitikimą, ketinama rengti kasmet – tai turėtų tapti prasminga Jonavos raj. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos iniciatyva.

Vakaro dalyvių buvo paprašyta išreikšti savo nuomonę užrašant, ko reikėtų jaunam žmogui mūsų mieste, ko tikimasi iš JRT, kokie pokyčiai reikalingi. Po oficialios renginio dalies vakaro svečiai buvo pakviesti neformaliam bendravimui prie arbatos puodelio. Tikimasi, kad metinis jaunimo organizacijų susitikimas taps atspirties tašku tolimesniam ir glaudžiam organizacijų tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui.

Birutė GAILIENĖ, Jonavos raj. sav. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė

Paieška