Kaunas skelbia paiešką reikalingas efektyvus dirigentas jaunimo politikai

Kaunas – visada jaunas! Kad šie žodžiai nebūtų vien skambus pareiškimas, Kauno miesto savivaldybė skelbia konkursą jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigoms užimti. Tikimasi, kad pretendentai atitiks ne vien formalius reikalavimus valstybės tarnautojui, bet ir pasižymės kitomis asmeninėmis savybėmis, kurių prireiks plėtojant veiklas, susijusias su miesto jaunimu.

„Ieškome veržlaus, energingo, kūrybiško ir tiesiog savo darbą gerai išmanančio kolegos. Tai turėtų būti jaunatviškas žmogus, bet nebūtinai amžiumi, o daug svarbiau – savo vidumi. Pareigos atsakingos ir reikšmingos, nes jaunimo reikalai Kaune – vienas iš miesto prioritetų“, – sakė naujo darbuotojo paieškas inicijavęs Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis.

Valstybės tarnautojo konkurse dalyvausiantiems pretendentams taikomi specialieji reikalavimai. Svarbu turėti bent vienų metų patirtį organizuojant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą. Reikalingas
socialinių mokslų studijų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas. Be to, svarbi ir ligšiolinė patirtis rengiant Lietuvos Respublikos, Europos sąjungos ar kitos tarptautinės paramos paraiškas bei įgyvendinant projektus jaunimo politikos srityje.

Naujasis kolega privalo išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, ypač susijusius su jaunimo politika. Taip pat vertėtų žinoti jos kryptis tarptautiniu mastu bei vyraujančias tendencijas kitose Europos Sąjungos šalyse. Dar vienas svarbus reikalavimas – kompiuterinis raštingumas. Analitinis mąstymas, gebėjimas apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir sklandus minčių dėstymas raštu bei žodžiu šiame darbe – neišvengiami. Viso to prireiks ir teikiant konsultacijas jaunimo organizacijoms.

Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbe reikia generuoti naujas idėjas, inicijuoti jų įgyvendinimą ir imtis įvairių priemonių plėtojant jaunimo politiką Kaune. Nuo šio darbo neatsiejamas įvairių dokumentų projektų rengimas. Be to, svarbu teikti informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą visoms suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, o taip pat ir plačiajai visuomenei.

Įgimtas atsakomybės jausmas čia reikalingas, lyg oras. Jaunimo reikalų koordinatorius turi užtikrinti efektyvų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu, kitų institucijų, įmonių bei organizacijų, o taip pat ir neformalių jaunimo bendruomenių atstovais. Labai svarbu palaikyti nuolatinius dalykiškus ryšius su kolegomis iš kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio šalių – dalintis gerąja patirtimi bei semtis naudingų naujovių iš svetur.

„Net jei daugelis punktų skamba kiek biurokratiškai, šis darbas tikrai bus kupinas dinamiško veiksmo. Jo esmė – tinkamai atstovauti jaunimo interesams Kaune, įtraukti jaunus žmones į aktyvias veiklas“, – akcentavo T. Metelionis.

Anot jo, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbų sąraše taip pat numatyta rengti projektus, kuriems įgyvendinti būtų pasitelkiamos Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų lėšos. Taigi šiuo atveju naujokas turės mokėti planuoti lėšų poreikius jaunimo teisių apsaugai, organizuoti finansavimo konkursus nevyriausybinių organizacijų projektams, kontroliuoti pastarųjų vykdymą.

Prašymus leisti dalyvauti konkurse, nurodytos formos gyvenimo aprašymą ir užpildytą deklaraciją apie nepriekaištingą reputaciją kandidatai turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  www.testavimas.vtd.lt . Dokumentų laukiama iki rugpjūčio 24 d.

Išsamesnė informacija – Kauno miesto savivaldybės Personalo valdymo skyriuje (tel. 8-37 20 74 92).

Paieška