Jaunimo savanoriška tarnyba

Jaunimo savanoriška tarnyba  - ilgalaikė, sisteminga ir mentorystės pagrindu organizuojama savanorystės programa. Programoje dalyvaujantys savanoriai atlieka ne trumpesnę nei 6 mėnesių ir 240 val. savanorišką tarnybą akredituotose organizacijose, vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo apraše nustatytais reikalavimais. 

Konkurso tiklas - finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – JST organizavimo tvarkos aprašas).